Hva

Eksamen i matematikk for gutter ved framhalsskolen i 1959. Arkivet etter framhaldsskolen for gutter, A-0149.

Mot slutten av 1800-tallet og utover første del av 1900-tallet ble det innført en framhaldsskoler, også kalt fortsettelsesskole. Framhaldsskolen ble i første omgang innført som et frivillig skoleår etter fullført 7-årig folkeskole. Formålet var å gi dem som ikke skulle videre med studier i den høyere skole et ekstra skoleår. Undervisningen forente såkalt borgerlig kunnskap og praktisk arbeidsopplæring.

I 1946 kom det en lov om framhaldsskolen som gjorde den ett- eller toårig. I Bergen ble det første året obligatorisk for alle som ikke fortsatte med realskole eller gymnas etter fullført folkeskole. Det andre skoleåret var frivillig.

Framhaldsskolen ble delt inn i flere linjer. I 1956 kunne guttene velge mellom teknisk linje, praktisk linje, handelslinje, håndverkslinje og sjøguttlinje. Jentene kunne velge mellom allmenn linje, husstellinje, handelslinje og håndarbeidslinje for kjole- og hattesøm.

Fra skoleåret 1948/49 overtok framhaldsskolen for gutter Dragefjellet skole. Det var i utgangspunktet ment som en midlertidig ordning, distriktet skulle få skolen tilbake når barnetallet tilsa det. Jenteklassene ble spredt rundt på noen av folkeskolene, som for eksempel på Fridalen og Ulriken. Etter hvert fikk administrasjonen til framhaldsskolen for jenter tilhold på Rothaugen skole, administrasjonen til framhaldsskolen for gutter ble værende på Dragefjellet skole. Men gutter og jenter gikk på begge skolene, 8. klasse fikk undervisning på Dragefjellet skole og 9. klasse på Rothaugen skole. I tillegg var det fortsatt framhaldsklasser på andre folkeskoler, både for gutter og jenter. Selv om undervisningen foregikk på ulike skoler gikk guttene offisielt på Dragefjellet og jentene på Rothaugen.

Med innføringen av 9-årig grunnskole ble framhaldsskolen i Bergen avløst av ungdomskolen ved skoleåret 1962/63.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivene etter Framhaldsskolen for piker (A-0088) og for gutter (A-0149). Disse to skolene holdt til på hennholdsvis Rothaugen skole og Dragefjellet skole, så det kan også finnes noe materiale angående framhaldsskolen i arkivet etter Rothaugen skole (A-0086 og A-0087) og Dragefjellet skole (A-0133). Se også Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Arkivene etter framhaldsskolen kan inneholde hovedmatrikler (innskrivningsprotokoll m/personopplysninger for elever og foresatte), eksamensprotokoller, karakterprotokoller, fraværsprotokoller (også kalt dagbøker/klasseprotokoller), klasselister, timeplaner, undervisningsplaner, årsmeldinger og regnskapsmateriell.

Andre arkiv som omhandler framhaldsskolen kan inneholder møtebøker, saksdokumenter, regnskapsmateriale og arkitekttegninger.

Lover mv. knyttet til emne

Se artikkelen skole.

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker) etter offentlig regelverk i følge forvaltningsloven.
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Eckhoff, Nils: Einskapsskolens historie i Norge. Oslo 2001 (370.9481 E)
 • Høigård, Einar og Ruge, Herman: Den norske skoles historie. Oslo 1947
 • Lorentzen, Bernt: Den berømmelige handelstad Bergen gjennom tidene 1814-1916. Bergen 1977 (948.37 Lo)
 • Reidar, Myhre: Den norske skoles utvikling. Oslo 1997 (370.9481 M)

Lister og referanser

Eksamensoppgave i Norsk for elever ved Haus framhaldsskole i 1956. Arkivet etter Haus framhaldsskole BBA A-2484

Arkiv oppbevart ved Bergen Byarkiv som inneholder opplysninger om framhaldsskolen:

 • BBA A-0088   Bergen kommune. Framhaldsskolen for piker
 • BBA A-0089   Sandviken skole
 • BBA A-0149   Bergen kommune. Framhaldsskolen for gutter
 • BBA A-0726   Laksevåg framhaldsskole
 • BBA A-1096   Hordvik skole
 • BBA A-2484   Haus framhaldsskule
 • BBA A-2604   Fana Framhaldsskole
 • BBA A-2605   Hop ungdomsskole
 • BBA A-3907   Eidsvåg skole
 • BBA A-4000   Kirkevoll barne-og ungdomsskole
 • BBA A-0057   Haus/Arna kommune. Formannskapet
 • BBA A-0501   Fana kommune. Formannskapet
 • BBA A-0513   Bergen kommune. Byarkiteketen
 • BBA A-0653   Bergen kommunes statiker og konsulent i jernbetong
 • BBA A-0967   Bergen kommune. Reguleringsvesenet
 • BBA A-1240   Foreldrelaget ved Garnes folke- og framhaldsskole
 • BBA A-1302   Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1306   Bergen kommune. Utvalget for framhalsskolen
 • BBA A-1343   Åsane kommune. Nemda for framhaldsskolen
 • BBA A-1899   Pedagogisk senters filmsamling
 • BBA A-2695   Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
 • BBA A-3600   Halvorsen, Arne og Ole, arkitekter

Arkiv som kan inneholde opplysninger om framhaldsskolen:

 • BBA A-0087   Rothaugen skole
 • BBA A-0133   Dragefjellet skole
 • BBA A-2504   Ulriken skole
 • BBA A-3785   Fridalen skole
 • BBA A-3905   Håstein skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *