Hva

Kronstad skole i 1967. Fotograf Jan H. Reimers. Arkivet etter Kronstad skole.
Kronstad skole i 1967. Fotograf Jan H. Reimers. Arkivet etter Kronstad skole.

Kronstad skole, med adresse Edvard Griegs vei 29, er en kommunal barneskole (1.-7. klasse). Skolen ble bygget i 1965, Arne Schanke var arkitekt. Kronstad skole ble offisielt innviet 15. juni 1966 og hadde da 555 elever. Men skolen hadde alt vært i bruk et helt skoleår, da man hadde begynt å ta skolens rom i bruk etter hvert som de ble ferdige høsten 1965. Kronstad skole skulle avløse Solheim skole som ble nedlagt i 1969.

Alt på 1970-tallet opplevde skolen flere år med synkende elevtall, etter hvert hadde den under 300 elever på grunn av stor utflytting fra området. Skolen ble truet av nedleggelse både tidlig på 1980-tallet og på 1990-tallet. I dag eksisterer skolen fortsatt og har (per 2009) 160 elever. Skolen har fem morsmålslærere i farsi, kurdisk/sorani, engelsk, polsk og serbokroatisk.

Hvor

Kronstad skole har flere ganger vært truet av nedleggelse. Avisreportasje i BA 14. august 1994. Fra skolens arkiv.
Kronstad skole har flere ganger vært truet av nedleggelse. Avisreportasje i BA 14. august 1994. Fra skolens arkiv.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Kronstad skole, A-4360.

Informasjon om Kronstad skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1930-2005.

En stor del av arkivet består av elevmapper og personalmapper. Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Side fra klasseinnskuddsbok fra 1972. Skolesparekassen skulle gi barna gode vaner. Sparepengene ble satt inn på konto i Bergens Sparebank.
Side fra klasseinnskuddsbok fra 1972. Skolesparekassen skulle gi barna gode vaner. Sparepengene ble satt inn på konto i Bergens Sparebank.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers inneholder arkivet etter Kronstad en del klassedagbøker som inneholder opplysninger om elevenes navn, fødselsdato, fravær og årsak til fravær.

Man finner også et saksarkiv som inneholder innkomne brev og kopier av utgående brev, notater, kart, tabeller og andre typer vedlegg, samt interne utredninger, innstillinger m.m.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, undervisningsplaner, søknader til skolefritidsordningen, lønnsjournaler, regnskapsmateriale, foto m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

  • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.

Lister og referanser

  • BBA A-4360 Kronstad skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *