Hva

Solheim skole. Årstall ukjent. Fotograf ukjent. Fra arkivet etter Solheim skole.

Solheim skole sto ferdig i 1884 som en av de største skolene i Årstad herred. Opprinnelig var bygningen et Statens Krutthus, men som følge av at bosetningen i Solheimsviken økte, kjøpte kommunen krutthuset og innredet det til folkeskole. Skolen ble i mange år fortsatt kalt for «Krutthuset».

På begynnelsen av 1900-tallet opplevde Årstad stor innflytting, og skolen fikk problemer med å gi undervisning til den stadig økende elevmassen. I 1924 hadde skolen hele 42 klasser, dette ble håndtert ved hjelp av mye personale og av undervisning helt frem til halv syv om kvelden.

I 1963 fikk skolen store skader som følge av en brann, som i ettertid viste seg å ha vært påsatt. Skadene blir utbedret og skolen holdt åpent i enda noen år frem til våren 1969. Da ble skolen nedlagt og elevene overført til Kronstad skole, Fridalen skole og Ny Krohnborg skole.

I dag er «Krutthustomten» i bruk som parkeringsplass – mellom Edvard Griegs vei, Fjøsangerveien og Bjørnsons gate.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Solheim skole, A-0341. I tillegg finnes her arkivet etter Solheim skoles venner, A-4362.

Informasjon om Solheim skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Brannen ved Solheim skole i 1963 fikk stor oppmerksomhet av media. Ukjent hvilken avis. Fra skolens arkiv.

Ytterårene for arkivet er ca. 1861-1974.

En stor del av arkivet består av elevmappene. Disse mappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Ellers inneholder arkivet etter Solheim skole mange klassedagbøker som inneholder opplysninger om elevenes navn, fødselsdato, fravær og årsak til fravær.

Man finner også vitnemålsprotokoller som inneholder navn på elevene, fødselsdato, dato for utskriving fra skolen og avgangskarakterer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, hovedmatrikler, utskrivingsprotokoller, karakterprotokoller, regnskapsmateriale, foto med hovedvekt av personalbilder m.m.

Digitalisert

Hovedmatrikler 1894-1931

Utskrivingsprotokoller 1915-1939

Karakterprotokoller 1884-1964

Avgangsprøveprotokoller 1893-1963

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

  • Thowsen, S og Garmannslund, H: Årstad – historisk vandring i en ny bydel, Bergen, 2000.

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *