Hva

Innkalling til møte i foreldrelaget i 1970. Temaene for møtene var ofte preget av folkeopplysning.

«Solheim skoles venner» ble stiftet i 1954, og ble også kalt for «Foreldrelaget ved Solheim skole».  I forbindelse med den forestående nedleggelsen av Solheim skole (nedlagt i 1969) og overføringen av elever til bl.a. Kronstad skole, ble navnet endret til «Foreldrelaget ved Solheim/Kronstad skoler» i 1966 og til «Foreldrelaget ved Kronstad skole» i 1969. Som navnet tilsier var lagets medlemmer foreldre/foresatte til elevene ved skolen. I styret satt også en representant for skolen og en representant for lærerne.

I lovene for foreldrelaget står det blant annet at laget «har til formål å skape et godt samarbeid mellom foreldre, tilsynsutvalg og skolens lærerpersonale, samt andre som er interessert i tiltak som er til beste for skolen.» Laget ønsket også å sette i gang tiltak som kunne skape det de anså som «et utviklende og oppdragende miljø for elevene både i og utenfor skolen». Foreldrelaget tok derfor på seg som en av sine oppgaver å organisere fritidssysler for elevene, dette ble finansiert bl.a. ved hjelp av medlemskontingent og støtte fra Bergen kommune. De organiserte blant annet speider- og meisetropp, leikarring, bordtenniskurs og et kurs i «Stell av sykkelen».

Foreldrelaget ble avviklet i desember 1971 som følge av den nye skoleloven som påbød at det skulle opprettes foreldreråd ved alle skoler.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Solheim skoles venner, A-4362. I tillegg oppbevares arkivet etter selve skolen, A.0341.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er 1954-1971.

Arkivet inneholder møtebøker med møtereferater inkludert vedlegg i form av innkallinger og årsberetninger, lover for foreldrelaget, avisutklipp relatert til tema for møtene samt noen brev til foreldrelagets formann. Lagets arkiv inneholder også en journal for medlemskontingent med navn på medlemmene og når de har betalt kontingent. I tillegg finnes noe regnskapsmateriale.

Klausulering og tilgang

Arkivet er klausulert i 60 år. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4362 Solheim skoles venner
  • BBA A-0341 Solheim skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *