Hva

Lyderhorn skole ligger like under et av Bergens sju fjell; Lyderhorn, i Kjøkkelvikveien 27 i Laksevåg bydel. Skolen ble bygget i 1970 som ungdomsskole. Arkitekt var Fr. Theodor Olsen.

I 1998 ble Lyderhorn skole slått sammen med Nybø skoletil Kjøkkelvik skole. Etter sammenslåingen ble skolen en kombinert barne- og ungdomsskole.

Hvor

Arkivet etter Lyderhorn skole (A-3868) oppbevares ved Bergen Byarkiv. 

Ettersom Lyderhorn skole og Nybø skole (A-3962) er slått sammen til Kjøkkelvik skole (A-4150), vil det også kunne finnes materiale i disse arkivene.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368) og skolestyret for Laksevåg kommune (A-1349).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1962-2000. 

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I klassedagbøkene finner man opplysninger som elevenes navn, fødselsdato og fravær. Avgangskarakterer, dato for utskriving fra skolen, navn på elevene og fødselsdato finnes i vitnemålsprotokollene. Andre kilder til informasjon om elevene er i klasselistene, karakterprotokollene, elevkortene og flyttemeldingene.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibok, postlister, årsmeldinger, regnskap, tegninger og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
  Se forøvrig Innsyn. 

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig. 

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-3868 Lyderhorn skole
 • BBA A-3962 Nybø skole
 • BBA A-4150 Kjøkkelvik skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1349 Laksevåg kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *