Hva

Foto av skolen. Ukjent fotograf og årstall. Hentet fra skolens arkiv.
Foto av skolen. Ukjent fotograf og årstall. Hentet fra skolens arkiv.

Nybø skole ligger like under et av Bergens sju fjell; Lyderhorn, i Nybøstien 112 i Laksevåg bydel. Det har vært drevet skole i ulike lokaler på Nybø siden 1880. Dagens skolebygning ble bygget i 1920 som barneskole. Arkitekt var Fr. Theodor Olsen.

I 1998 ble Nybø skole slått sammen med Lyderhorn skole til Kjøkkelvik skole. Etter sammenslåingen ble skolen en kombinert barne- og ungdomsskole.

Hvor

Arkivet etter Nybø skole (A-3962) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Ettersom Nybø skole og Lyderhorn skole(A-3868) er slått sammen til Kjøkkelvik skole (A-4150), vil det også kunne finnes materiale i disse arkivene.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368) og skolestyret for Laksevåg kommune (A-1349).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Møtebok fra lærerrådet 1973-1981.
Møtebok fra lærerrådet 1973-1981.

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1890-2006.

I klassedagbøkene finner man opplysninger som elevenes navn, fødselsdato og fravær. Andre kilder til informasjon om elevene er i klasselistene, karakterprotokollene, elevkortene og i inn- og utskrivningsprotokollene.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. møtebøker, postjournaler/postlister, årsmeldinger, regnskap, tegninger og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-3962 Nybø skole
 • BBA A-3868 Lyderhorn skole
 • BBA A-4150 Kjøkkelvik skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1349 Laksevåg kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *