Hva

Garnes skule ligger i Øvre Seimsmark 52 i Arna bydel. Skolen er en barneskole som ble oppført  i 1960. Arkitekt var Sonja Christie. Pr. 2007 hadde skolen ca. 300 elever og 43 ansatte.

Hvor

Arkivet etter Garnes skole (A-1238) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om aktiviteter med tilknytning til skolen finnes i arkivene etter 17. mai-komiteen ved Garnes skule (A-4494) og Foreldrelaget ved Garnes folke- og framhaldsskule (A-1240).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368), skolestyret for Haus/Arna kommune (A-2623) og byggenemnda for Garnes skule (A-1239).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Diplom fra 1985. Hentet fra arkivet.

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1921-2009. Materiale før 1960 inneholder dokumentasjon fra bl.a. Haus framholdsskole, Hausvik framholdsskole og ambulerende protokoller for alle skolesognene i Haus.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. Mappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i innskrivingsprotokoller, flyttemeldinger, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller og vitnemålsprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet møtebøker, kopibøker, postjournaler, regnskap, inventarlister, plantegninger i forbindelse med ombygging, materiale fra skolebiblioteket, Bergensprosjektet, foto m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.

Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)

Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.

 Lister og referanser

 • BBA A-1238 Garnes skole
 • BBA A-4494 17. mai-komiteen ved Garnes skule
 • BBA A-1240 Foreldrelaget ved Garnes folke- og framhaldsskule
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2623 Haus/Arna kommune. Skolestyret
 • BBA A-1239 Haus/Arna kommune. Byggenemnda for Garnes skule
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *