Hva

Åpningen av en ny, moderne skole var en viktig begivenhet for Mathopen. Avisreportasje i BA 26. oktober 1957. Fra skolens arkiv.
Åpningen av en ny, moderne skole var en viktig begivenhet for Mathopen. Avisreportasje i BA 26. oktober 1957. Fra skolens arkiv.

Mathopen skole, med adresse Kongsmyrveien 1 i Mathopen, er en kommunal barneskole (1.-7. klasse). Skolen ble bygget i 1957 med Sverre Sjursen og Søren Nordstrand som arkitekter.

Mathopen skolekrets hadde fra 1880 skolehus ved Vassenden, Alvøvannet. Høsten 1957 begynte undervisningen først i det gamle skolehuset i Vassenden da den nye skolen ikke hadde blitt ferdig til skolestart, men etter noen få uker var det klart for innflytting for skolebarna, også for de elevene som midlertidig var blitt overført til Alvøen skole. Med 140 elever ble den nye skolen fullt opptatt med en gang. Ferdigstillelsen av skolen sammenfalt også med at det ble innført byskoleordning for Mathopen skolekrets som den siste i Laksevåg kommune, og det innebar at elevene nå skulle gå på skole hver dag mot tidligere annenhver dag.

Åpningen av Puddefjordsbroen i 1956 betydde bedre kommunikasjonsmuligheter, særlig inn mot Bergen, og en storstilt boligutbygging i Laksevåg fulgte i kjølvannet av dette. Kapasiteten på Mathopen skole ble derfor snart sprengt og alt i 1963 kom første utvidelse med en klasseromsfløy og gymsal. Nok en utvidelse skjedde i 1985, og arkitektene Geir Bakke og Vaardal-Lunde AS sto for det siste tilbygget i 2004.

Hvor

Skolen fikk sitt første tilbygg alt i 1963. Ukjent fotograf og årstall, men trolig tidlig 1980-tall. Arkivet etter Mathopen skole.
Skolen fikk sitt første tilbygg alt i 1963. Ukjent fotograf og årstall, men trolig tidlig 1980-tall. Arkivet etter Mathopen skole.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Mathopen skole, A-4435.

I tillegg oppbevares arkivet etter Mathopen skoles foreldrelag (A-4442).

Informasjon om Mathopen skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Laksevåg kommune (A-1349), og for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1948-2007.

En stor del av arkivet består av elevmapper og personalmapper. Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale og sluttattester m.m.

Mathopen skole var blant de første skolene i Bergen kommune som fikk skolefjernsyn. Ukjent avis og årstall.
Mathopen skole var blant de første skolene i Bergen kommune som fikk skolefjernsyn. Ukjent avis og årstall.

Ellers har arkivet til Mathopen en relativt stor andel klassedagbøker, som blir brukt til å føre fravær for elever. Dagbøkene inneholder opplysninger om elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær.

Man finner også et saksarkiv som inneholder innkomne brev og kopier av utgående brev, notater, kart, tabeller og andre typer vedlegg, samt interne utredninger, innstillinger m.m.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, postjournaler, skjema for innskriving av elever, undervisningsplaner, lønnsjournaler, regnskapsmateriale, dias som hovedsakelig viser skolejubiléer, m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker).
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.
 • Wikipedia

Lister og referanser

 • BBA A-4435 Mathopen skole
 • BBA A-1349 Laksevåg kommune. Skolestyret
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret -1972
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret 1972-
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *