Hva

Skolehuset i Vassenden. Fotograf ukjent. Årstall ukjent, men bildet er tatt før utbyggingen på 1920-tallet. Fra arkivet etter Vassenden skole.
Skolehuset i Vassenden. Fotograf ukjent. Årstall ukjent, men bildet er tatt før utbyggingen på 1920-tallet. Fra arkivet etter Vassenden skole.

Vassenden skole ble bygget rundt 1880 ved Alvøvannet. Den kom som et resultat av skoleloven av 1861 som uttrykte målet om at hver skolekrets skulle ha sine faste lokaler. Det tok derimot tid før økonomien tillot at man kunne forlate omgangsskoleordningen bygden hadde hatt til da, men da skolehuset sto ferdig besto det av en skolestue i første etasje mens læreren disponerte andre etasjen som bolig.

Skolehuset ble utenom skoletiden også brukt som et vanlig forsamlingslokale, det ble holdt foredragsmøter, misjonsmøter, basarer og foreningsmøter. På 1920-tallet startet skolens daværende lærer, Alf Midttun, et barneavholdslag, som også brukte skolehuset som sitt møtelokale.

Side fra klassedagbok fra 1913. Skoleåret var betydelig kortere enn nå med bare 12 skoleuker.
Side fra klassedagbok fra 1913. Skoleåret var betydelig kortere enn nå med bare 12 skoleuker.

I denne perioden opplevde Vassenden befolkningsvekst gjennom innflytting i tillegg til at bygdens egen befolkning i mindre grad flyttet ut. Skolen ble bygget ut med et nytt klasserom i første etasje, og på 1930-tallet måtte læreren flytte ut fra sine rom i andre etasje som ble innredet til undervisningsbruk. Selv om nå alt areal i skolebygget var i bruk til undervisning ble det likevel etter hvert for trangt, og mot slutten av 1930-tallet begynte man for alvor å vurdere å bygge en helt ny skole. Krigen forsinket denne prosessen og det var først på begynnelsen av 1950-tallet at planleggingen av den nye skolen kom skikkelig i gang. Høsten 1957 var den nye skolen, Mathopen skole, ferdig og Vassenden skole ble nedlagt.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Vassenden skole, A-4471.

Informasjon om Vassenden skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Laksevåg kommune (A-1349).

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1895-1959.

Arkivet til Vassenden består blant annet av klassedagbøker, som blir brukt til å føre fravær for elever. Dagbøkene inneholder opplysninger om elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær.

Man finner også vitnemålsprotokoller som inneholder navn på elevene, fødselsdato, dato for utskriving fra skolen og avgangskarakterene.

I tillegg til dette inneholder arkivet en karakterprotokoll, noe regnskapsmateriale, en utlånsprotokoll for skolebiblioteket m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4471 Vassenden skole
  • BBA A-1349 Laksevåg kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *