Hva

Invitasjon til møte i foreldrelaget. Årstall ukjent, men trolig tidlig på 1970-tallet.
Invitasjon til møte i foreldrelaget. Årstall ukjent, men trolig tidlig på 1970-tallet.

Mathopen skoles foreldrelag ble stiftet kort tid etter at Mathopen skole hadde åpnet høsten 1957. Som navnet tilsier var medlemmene av laget foreldre/foresatte til elevene ved skolen, og i styret satt også en representant for lærerne samt skolestyrer.

I lovene for foreldrelaget står det blant annet at formålet med organisasjonen er «å skape samarbeid mellom skole og hjem, samt medvirke til å skape best mulige arbeidsforhold for lærere og elever.»

Av oppgavene foreldrelaget anså som viktig var blant annet å støtte skolens musikkorps gjennom et årlig tilskudd, og en vesentlig del av lagets inntekter gikk til det. Det ble også arrangert foredragskvelder med både generelle tema knyttet til skole og barns oppvekstvilkår, og tema som dreide seg spesielt om forhold som angikk Mathopen skole. Laget tok også på seg organisering av underholdningskvelder for barna, samt julefest og 17. mai feiring.

Foreldrelaget ble oppløst i mars 1972, da man var enige om at laget hadde utspilt sin rolle som følge av den nye skoleloven som påbød at det skulle opprettes foreldreråd ved alle skoler.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Mathopen skoles foreldrelag, A-4442. I tillegg oppbevares arkivet etter selve skolen, A-4435.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er 1957-1972.

Arkivet inneholder møtebøker med møtereferater inkludert vedlegg i form av innkallinger og årsberetninger. Lagets arkiv har også en samling egenkomponerte sangtekster som forteller litt om skolen og foreldrelaget. Videre finnes noe regnskapsmateriale, samt flere eksemplarer av skolebladet for Laksevåg, «Heim og skole», utgitt av foreldreforeningene ved skolene i Laksevåg.

Klausulering og tilgang

Arkivet er klausulert i 60 år. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *