Hva

Bilde av skolen. Hentet fra skolens informasjonshefte 1978/1979.
Bilde av skolen. Hentet fra skolens informasjonshefte 1978/1979.

Hordvik skoler ligger i Midtre Prestavegen 18 i Åsane bydel. Skolen er en barneskole med 240 elever og 19 lærere (Pr. 2009).

I Hordvik har flere bygninger vært i bruk som skole. Det første skolehuset i Hordvik ble bygd i 1892. Dette bygget var i bruk fram til det ble revet i 1951. En ny skole (Hordvikvegen 131) stod klar året etter. Arkitekter var Torgeir Alvesaker og Einar Vaardal-Lunde. I 1979 ble ny skole oppført i Midtre Prestavegen (arkitekt Per Lingås). En ny paviljong i tilknytning til skolen ble bygget i 1999, og i 2007 ble det bygget et mellombygg mellom de to bygningene. Skolehuset fra 1952 ble da nedlagt.

Hvor

Arkivet etter Hordvik skole (1096) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon i tilknytning til skolen i arkivene etter Hordvik skoles Foreldrelag (A-1097) og 17.-maikomiteen i Hordvik (A-4059).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368) og skolestyret for Åsane kommune (A-1337).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Fra møtebok i Tilsynsutvalget i forbindelse med planlegging av skolehus (1890).
Fra møtebok i Tilsynsutvalget i forbindelse med planlegging av skolehus (1890).

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1884-2004.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

En finner også opplysninger om elevene i hovedmatrikkelen (1968-2004). Her er det opplysninger om elevens navn med hovednummer, forsørgers navn og stilling, evntuell flytting og utskrivningsdato.

Andre kilder til informasjon om elevene er bl.a gjennom elevkort, flyttemeldinger, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller og vitnemålsprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. Møtebøkene inneholder bl.a. forhandlingsprotokoll for tilsynsutvalget i Hordvik skolekrets (1890-1964). Her er det informasjon om tilblivelsen av Hordviks første skolebygning. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibøker, postjournaler, regnskap, inventarprotokoller, dokumentasjon i forbindelse med bygging/utbygging av skolen, plantegninger m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-1096 Hordvik skole
 • BBA A-1097 Hordvik skoles Foreldrelag
 • BBA A-4059 17. maikomiteen i Hordvik
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1337 Åsane kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *