Hva

Gamle Riple skule. Fotograf ukjent. Årstall ukjent. Fra skolens arkiv.

Riple skule er en barneskole som ligger i Totlandsvegen 415 i Fana bydel. Skolen har variert naturen rundt seg, med grønnkledde åser og vann med våtmarksområder.

Kretsen fikk sitt første skolehus i 1904. Dagens skole ble bygd i 1983 med Einar Tønseth som arkitekt. Skolen er en fådelt skole med 31 elever og 4 lærerere pr. 2009. Skolen har vært truet av nedleggelse.

Hvor

Arkivet etter Riple skule (A-4159) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368), skolestyret for Fana kommune (A-0023).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Oversikt over inventar og læremidler ca. 1920. Illustrasjonen er hentet fra inventarprotokoll i arkivet.

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1890-2008.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I klassedagbøkene finner man opplysninger som elevenes navn, fødselsdato og fravær. Avgangskarakterer, dato for utskriving fra skolen, navn på elevene og fødselsdato finnes i vitnemålsprotokollene. Andre kilder til informasjon om elevene er i klasselistene og karakterprotokollene.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibok, postlister, postjournaler, regnskap, skoleaviser, materiale fra skolebiblioteket, Bergensprosjektet, inventarprotokoller, avisutklipp og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4159 Riple skule
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *