Hva

Samdal gamle skolehus. Fotograf ukjent. Årstall ukjent. Hentet fra arkivet.

Bygningen etter tidligere Samdal barneskole ligger i Haugsdalsvegen 514 i Fana bydel. Etter vel 110 års drift ved Samdal skole ble skolen lagt ned i 2009 og elevene ble flyttet til Kaland skole.

Samdal fikk skolehus i 1898 som inneholdt klasserom og lærerboliger. Skolen fikk et nytt tilbygg som ble tatt i bruk i 1973 (arkitekt Jakob Myklebust). Skolebygningen har opp gjennom tidene ikke bare blitt brukt som skole. Den har også vært bedehus og grendehus.

Hvor

Arkivet etter Samdal skole (A-4160) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368), skolestyret for Fana kommune (A-0023).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Avslag fra slottet i forbindelse med 100-årsjubileet.

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1890-2009.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I klassedagbøkene finner man opplysninger som elevenes navn, fødselsdato og fravær. Avgangskarakterer, dato for utskriving fra skolen, navn på elevene og fødselsdato finnes i vitnemålsprotokollene. Andre kilder til informasjon om elevene er i klasselistene, karakterprotokollene, informasjon i forbindelse med innskriving til 1. klasse og elevkort.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibok, postlister, regnskap, årsmeldinger, materiale fra skolebiblioteket, plantegninger, inventarprotokoller, avisutklipp, jubileumshefter og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4160 Samdal skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *