Hva

Seljedalen skole. Hentet fra informasjonsblad i 1979.

Seljedalen skoler ligger i Vestlundveien 50 i Fyllingsdalen bydel. Skolen er en barneskole som ble oppført i 1976. Arkitekt var Helge E. Knutsen ved Byggseksjonens arkitektkontor. I 1997 ble et nybygg for skolefritidsordningen (SFO) tatt i bruk. Skolen har 185 elever og 15 lærere (2009).

Arbeidet med å få bygget en barneskole i Seljedalen til avlastning for Løvås skole begynte på 1960-tallet. Da romprogrammet var godkjent i 1974 var behovet for skole i området så stort at fristen for ferdigstillelse av skolen ble satt til skoleårets begynnelse i 1976. Skolen ble ikke helt klar til skolestart, noe som i en periode førte til redusert undervisning for elevene.

Skolen har vært truet av nedleggelse flere ganger i løpet av de siste drøyt 20 årene. Lokalsamfunnet har hver gang mobilisert for å redde skolen sin. Siste gang var i 2003. I byrådets forslag til Skolebruksplanen 2010-24, er igjen nedleggelse av Seljedalen skole ett av tiltakene byrådet vurderer i Fyllingsdalen.

Hvor

Arkivet etter Seljedalen skole (A-4200) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Diplom fra 1981. Hentet fra arkivet.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1975-2007.

elevmappene finner man opplysninger om enkeltelever. Dette kan være korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elever i klassedagbøker og klasselister.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. møtebøker, postjournaler, regnskap, inventarlister, foto og avisutklipp.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4200 Seljedalen skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *