Hva

Jubileumshefte fra 1997. Hentet fra arkivet.
Jubileumshefte fra 1997. Hentet fra arkivet.

Helldal skoler er en barneskole som ligger i Hardangerveien 160 i Fana bydel. Skolen er nå lagt ned.

Flere skolebygninger har vært i bruk opp gjennom årene. Men før Helldal krets fikk eget skolebygg var det omgangsskole med Riple krets. Den startet allerede i 1750. Kretsen fikk sin første skolestue i 1868. Den første bygningen til Helldal skole ble bygget i 1897. I dag er dette bygget rehabilitert og i bruk som grendehus. Bygningen som har vært i bruk fram til i dag ble oppført i 1939 (arkitekt Øystein Netaas) og påbygd i 1958.

Helldal skole ble lagt ned etter skoleåret 2009/2010 og de 140 elevene og hele personalet flyttes Sædalen skole. Dette er en nyoppført skole som erstatter Helldal skole og som samtidig skal avlaste Nattland skole. Første byggetrinn for Sædalen skole åpner høsten 2010 mens det andre byggetrinet vil stå ferdig i 2012.

Se skolens nettside.

Hvor

Arkivet etter Helldal skole (A-3933) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen i arkivene etter Helldal skoles foreldrelag (A-4148) og Helldal skoles musikkorps (A-4149).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyrene for Fana kommune (A-0023) og Bergen kommune (A-1368), samt skoleinspektøren i Fana (A-2042) og kommunalavdeling skole (A-2536).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1901-2004. Det aller meste av materialet er fra ca. midten av 1950-årene og nyere. Det eldste materialet i arkivet er regnskapsbøker fra skolebiblioteket (1901).

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. Mappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i elevkort, flyttemeldinger, innmeldinger til 1. klasse, klassedagbøker, klasselister og karakterprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. tilsynsutvalget, samarbeidsutvalget og lærerrådet. Kopibøkene inneholder kopier av brev skolen har sendt ut, mens i postjournalene er både innkomne og utgående brev registrert med avsender og mottager, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. årsmeldinger, dokumentasjon av 100-årsjubileet i 1997, skolefritidsordningen, skolebiblioteket, regnskap, inventarlister, foto, avisutklipp m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009

Lister og referanser

 • BBA A-3933 Helldal skole
 • BBA A-4148 Helldal skoles foreldrelag
 • BBA A-4149 Helldal skoles musikkorps
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
 • BBA A-2042 Skoleinspektøren i Fana
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *