Hva

Li skole. Fotograf ukjent. Årstall ukjent. Hentet fra arkivet.
Li skole. Fotograf ukjent. Årstall ukjent. Hentet fra arkivet.

Li skole, med adresse Liakroken 29, er en barneskole som ligger på Nyborg i Åsane bydel. Skolen ble oppført i 1980 med Øyvind Maurseth som arkitekt. Skolen hadde 218 elever og 21 lærere pr. 2009.

Li skole består av små enheter i en stor skole. En avdeling består av 2-3 klasserom, garderobe, toaletter og grupperom. Elevene får en tilhørighet til sin avdeling ved at de holder seg til sin faste enhet gjennom de fleste undervisningstimene.

Hvor

Arkivet etter Li skole (A-4317) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret Bergen kommune (A-1368) og kommunalavdeling skole (A-2536).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Illustrasjon av skolen i informasjonsblad fra ca. 1980. Hentet fra arkivet.
Illustrasjon av skolen i informasjonsblad fra ca. 1980. Hentet fra arkivet.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1978-2005. Materialet før 1980 består av plantegninger i forbindelse med byggingen av skolen og dokumenter fra Liakroken skole.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, innmeldinger til 1. klasse, klassedagbøker, klasselister og karakterprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. medbestemmelsesmøter, plangruppemøter, elevrådsmøter og møter i forbindelse med oppvekstmiljøprosjekt i Li/Flaktveit. I postjournalene/postlistene finner man opplysninger om avsender/mottaker sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. dokumentasjon av 20-årsjubileet i år 2000, skolefritidsordningen, regnskap, inventarlister, foto, plantegninger m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4317 Li skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *