Hva

Foto av Lønborg skole. Fotograf og årstall ukjent. Hentet fra arkivet.
Foto av Lønborg skole. Fotograf og årstall ukjent. Hentet fra arkivet.

Lønborg skole ble lagt ned i 1991. Skolen hadde adresse Hellebakken 35 i ytre Sandviken. Skolen ble bygget som barneskole i 1963/1964, tatt i bruk i august 1964 og innviet i mai 1965. Fra skoleåret 1978/1979 ble Lønborg skole ungdomsskole for Hellen/Lønborg distrikt.

I forbindelse med overgangen fra barneskole til ungdomsskole ble det gjort en del endringer på bygningen. Sløydsal, naturfagsal og administrasjonsavdeling ble ombygd og skolen fikk avdeling for keramikk, foto og metallsløyd.

Da ungdomsskolen ble lagt ned, ble elevene og personalet overflyttet til Rothaugen skole.

Fra 1991 og fram til i dag (2010) har skolebygningen i Hellebakken vært brukt til til videregående skole.

Hvor

Informasjonsblad fra skolen til hjemmene. 1980/1981.
Informasjonsblad fra skolen til hjemmene. 1980/1981.

Arkivet etter Lønborg skole (A-2374) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen gjennom skolens foreldrelag (A-4379).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A1302 og A-1368). Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1960-1991. Arkivet inneholder både materiale fra tiden skolen var barneskole og når den var ungdomsskole.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, elevkort, innmeldinger til 1. klasse, utmeldinger, matrikler, klassedagbøker, klasselister og karakterprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. samarbeidsutvalget, lærerrådet, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådsmøter og Sandvikenprosjektet. Sandvikenprosjektet (første halvdel av 1980-tallet) var et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Lønborg skole, Hellen skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skolehelsetjenesten, Biskopshavn kirke, Sandviken fritidsklubb og distriktssosialkontoret. Formålet var å drive forebyggende barne- og ungdomsarbeid i skolen og nærmiljøet. Det finnes også materiale i saksarkivet om Sandvikenprosjektet.

I postjournalene/postlistene finner man opplysninger om avsender/mottaker, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibøker, skolejubileer, skolebiblioteket, regnskap, foto, plantegninger, informasjonsblader m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Informasjonshefte, Lønborg skole 1980/1981. Red. Misje, Tydal, Utle og Noss.

Lister og referanser

 • BBA A-2374 Lønborg skole
 • BBA A-4379 Lønborg skoles foreldrelag
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *