Hva

Foto av Rothaugen skole rundt 1. verdenskrig. Ukjent fotograf. Hentet fra Reguleringsvesenet sitt arkiv (A-0967).

Rothaugen skole er en ungdomsskole med adresse Rotthaugsgaten 10.  Skolen ligger flott til på en fjellknaus med utsikt over Skuteviken, Byfjorden og Askøy. Ordet «Roth» kommer fra tysk og betyr da også fjellknaus. Skolen ble bygget i 1912 med Kaspar Frederik Hassel som arkitekt.

Opp gjennom årene har skolen inneholdt flere skoleslag. Skolen startet som folkeskole og på 1950-tallet var den i tillegg framhaldsskole for piker, før den i 1961 ble en av Norges første ungdomsskoler.

Skolen ble bygget for å avlaste Sandviken skole. Og i ungdomsskolens tidlige periode huset den da over 1000 elever. Under perioden med det høyeste barnetallet i området var elevtallet oppe i over 2000 fordelt på for- og ettermiddagsundervisning. Pr. 2009 hadde skolen 535 elever, hvorav seks elever er i en gruppe med særskilte behov. Dagens elever kommer fra Hellen, Krohnengen, Møhlenpris, Nordnes og Christi Krybbe barneskoler.

Under den annen verdenskrig ble skolen tatt av tyskerne. Skolen ble rekvirert i april 1940, og de tyske soldatene tok i bruk skolen fra første dag. Nesten samtlige rom ble benyttet.

Hvor

Personalet ved framhaldsskolen for piker i 1959. Fotograf ukjent. Hentet fra arkivet.

Arkivene etter Rothaugen barneskole (A-0086) og Rothaugen ungdomsskole (A-0087) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen gjennom Rothaugen skolekorps (A-1794).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Temperaturoversikt fra guttenes gymnastikksal i 1953. Fra arkivet.

Arkivene inneholder både materiale fra tiden skolen var barneskole og når den var ungdomsskole. Arkivene inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Barneskolens arkivperiode går fra 1889-1978. Mens arkivet til ungdomsskolen inneholder informasjon fra 1949-2007. Arkivmaterialet etter Rothaugen skole er rikholdig og utgjør til sammen ca. 32 hyllemeter. En del av dette materialet stammer fra skolens oppstart i 1912. Bl.a. møtebok fra tilsynsutvalget, hovedmatrikler (jenter/gutter) og dagbøker.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, elevkort, innmeldinger til 1. klasse, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller og vitnemål.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. tilsynsutvalget, samarbeidsutvalget, lærerrådet, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådet m.fl.

Andre opplysninger som arkivet inneholder er kopibøker, inventarprotokoller, regnskap, plantegninger, foto, avisutklipp, skoleaviser m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-0086 Rothaugen barneskole
 • BBA A-0087 Rothaugen ungdomsskole
 • BBA A-1794 Rothaugen skolekorps
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *