Hva

Foto av Nordnes skole. Årstall ukjent. Fotograf Jahn H. Reimers, Paradis. Fra arkivet etter skolen.
Foto av Nordnes skole. Årstall ukjent. Fotograf Jahn H. Reimers, Paradis. Fra arkivet etter skolen.

Nordnes skole er en barneskole som ligger i Nordnesparken 3 i Bergenhus bydel. I tillegg til barneskolen er her også utdanningssenter for sterkt funksjonshemmede.

Siden 1849 har det vært skole på Nordnes. Først i Strandgaten, deretter på Tollbodallmenningen. Og med den store befolkningsveksten i Bergen på slutten av 1800-tallet var det behov for en ny skolebygning. Fra det første forslaget om ny skole ble foreslått til byggingen startet tok det drøyt 25 år. Da skolen åpnet i 1903 (arkitekt Th. Bjørnstad), var det med 1800 elever fordelt på 54 klasser. Det høye elevtallet førte til at undervisningen foregikk både formiddag og ettermiddag.

Skolen ble som flere andre skoler tatt i bruk av tyskerne under den annen verdenskrig. Dette førte til at elever og lærere måtte forflytte seg mellom Nygård, Dragefjellet og Christi Krybbe skole. Undervisningen ble innskrenket og det ble holdt skole til langt utover ettermiddagen. På grunn av skolens utsatte beliggenhet ble svært mange av barna sendt på landet. I skoleåret 1939/1940 hadde Nordnes skole 858 elever, mens det i det siste krigsåret bare var 145 elever igjen. På grunn av tyskernes ommøbleringer og ødeleggelser av inventar og bygg kunne man først fra høsten 1947 igjen gjennomføre all undervisning ved skolen.

I 1964 ble en del av Nordnes skole bygget om til avdeling for barn med hjerneskader. Ved oppstarten var det 16 barn ved Undervisningssenteret. Barna undervises i små grupper hvor behovet for hensiktsmessige rom er stort. Det har da også vært gjennomført ombygging og utvidelse av Undervisningssenteret.

Hvor

Fasadetegning fra 1901 av Nordnes skole. Fra arkivet etter skolen.
Fasadetegning fra 1901 av Nordnes skole. Fra arkivet etter skolen.

Arkivet etter Nordnes skole (A-0316) og Undervisningssenteret for barn med hjerneskader (A-1201) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Selv om det er tette bånd mellom barneskolen og Undervisningssenteret for barn med hjerneskader er det to ulike arkiv. Materialet fra barneskolen (A-0316) er langt mer omfattende, og inneholder informasjon fra 1872-2004. Materialet fra tiden før 1903 er fra Frederiksberg skole. For Undervisningssenteret for barn med hjerneskader (A-1201) er ytterårene for materialet 1964-1994.

Arkivene inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Det finnes forholsvis mye materiale som stammer fra skolens oppstart i 1903. Bl.a. møtebok fra tilsynsutvalget, postlister, hovedmatrikler (jenter/gutter) og dagbøker.

Foto fra gymnastikktime. Ukjent årstall. Fotograf O. Svanøe. Fra arkivet etter skolen.
Foto fra gymnastikktime. Ukjent årstall. Fotograf O. Svanøe. Fra arkivet etter skolen.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, elevkort, innmeldinger til 1. klasse, utmeldinger, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller, vitnemål og hovedmatriklene.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. tilsynsutvalget, samarbeidsutvalget, lærerrådet, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådet m.fl. Ellers inneholder arkivet kopibøker, inventarprotokoller, regnskap, plantegninger, foto, avisutklipp,materiale fra skolejubileer, førskole/skolefritidsordningen, skolebiblioteket m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-0316 Nordnes skole
 • BBA A-1201 Undervisningssenteret for barn med hjerneskader
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *