Hva

Rå ungdomsskole ligger i Ytrebygda bydel i Bergen. Adressen er Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal. Skolen er tegnet av arkitekt Øyvind Lien og sto ferdig i 1961.

Etter vedtak i Fana herredsstyre den 08.12.1958 ble det satt ned en plannemnd for å utrede behov og romplan for en ny realskole på Rå som avlastning for Fana Høgre skole (Fana realskole- og gymnas). Plannemndas mandat var å utrede forslag til bygging av en ny skole i lys av at diskusjonene om innføring av 9-årig enhetsskole var i sluttfasen. Den 10.04.1959 ble den sentrale skolelovgivningen endret slik at den enkelte kommune kunne innføre 9-årig skole. Den 30.05.1960 vedtok herredsstyret å bygge skolen etter nemndas forslag. Skolen sto ferdig i 1961.

Rå skole var realskole fra 1961 til 1972. Etter kommunesammenslutningen i 1972 fortsatte skolen som Rå ungdomsskole. Det var en glidende overgang fra realskole til ungdomsskole. Siste realskolekull ble tatt opp i 1971 og gikk ut i 1974. I 2010 har skolen 388 elevplasser.  

Se skolens nettside.

Hvor

Arkivet etter Rå skole (A-4197) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar som skolestyret for Fana kommune (A-0023), Fana formannskap (A-0501), og i arkivene etter Bergen skolestyre (A-1368) og Kommunalavdeling skole (A-2536) fra 1971 – 1999.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1960 – 2002. 

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I klassedagbøkene finner man opplysninger som elevenes navn, fødselsdato og fravær. Avgangskarakterer, dato for utskriving fra skolen, navn på elevene og fødselsdato finnes i vitnemålsprotokollene. Andre kilder til informasjon om elevene er i klasselistene, karakterprotokollene, elevkort m.m. 

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibok, postlister, regnskap, årsmeldinger, materiale fra skolebiblioteket, plantegninger, inventarprotokoller, avisutklipp, jubileumshefter og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsle er nødvendig.

Opplysninger hos andre

Arkivmateriale fra 2002 og framover finnes på skolen.

Lister og referanser

 • BBA A-4197 Rå skole
 • BBA A-0501 Fana kommune. Formannskapet
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2536 Kommunalavdeling skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *