Hva

Avisutklipp fra åpningen av paviljongen i 1978. Fra arkivet.

Bjørndalsskogen skole, med adresse Bjørndalsskogen 37, ligger ved Loddefjord i Laksevåg bydel. Skolen er en barneskole som består av tre bygninger. Skolen huser 278 elver og 23 lærere pr. 2009.

På 1970-tallet startet byggingen av blokker i Bjørndalsskogen. Elever fra området gikk de første årene på Nybø skole (1.-3. klassetrinn) og Valheim skole. En økning i folketallet kombinert med ønske om kortere skolevei fikk en del foreldre til å ta initiativ til å opprette en egen paviljong i Bjørndalsskogen. Høsten 1975 startet man opp med tre klasser, riktignok med felles administrasjon med Valheim skole. Fra høsten 1978 stod Moelven-brakker klare som undervisningslokaler og skolen ble selvstendig med egen administrasjon.

Behovet for nytt skolebygg var stort og planer for nytt skolebygg ble vedtatt i 1981. Skolen stod ferdig i 1983 (arkitekter Mette og Morten Molden). En stadig økning av befolkningen i området har gjort det nødvendig med nye tilbygg. Både i 1996 og 2003 stod nye tilbygg ferdige.

Hvor

Arkivet etter Bjørndalsskogen skole (A-4329) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Laksevåg kommune (A-1349) og skolestyret for Bergen kommune (A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Informasjonshefte fra 2000/2001 med bilde av skolen. Fra arkivet.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1977-2009.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, innmeldinger til 1. klasse, klassedagbøker, klasselister og skademeldinger.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. samarbeidsutvalget, lærerrådet, plangruppemøter, foreldrenes arbeidsutvalg og elevrådsmøter. I postlistene finner man opplysninger om avsender/mottaker, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. dokumentasjon av 25-årsjubileet i 1993, regnskap, plantegninger og dokumentasjon av skolens bygg, byggemøter m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4329 Bjørndalsskogen skole
 • BBA A-1349 Laksevåg kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *