Hva

Garnes ungdomsskole, med adresse Garnesvegen 88, ligger i Arna bydel. Skolen ligger i et område med idrettsanlegg, barneskole og videregående skole i nærheten. Skolen ble bygget i 1970 med Jan Olav Reither som arkitekt. Skolen har pr. 2010 ca. 400 elever fordelt på rundt 14 klasser. Elevene kommer fra barneskolene Garnes, Lone, Ådnamarka og Trengereid.

Garnes ungdomsskule skal bygges om og bygges ut. Planlagt byggestart var sommeren 2011 og ferdigstillelse i 2012. I forslag for skolebruksplanen er det imidlertid foreslått å utsette byggeprosjektet ved skolen i to år. Planen er på høring og skal behandles i bystyret i desember 2010.

Hvor

Arkivet etter Garnes ungdomsskole (A-4262) oppbevares ved Bergen Byarkiv. Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368) og skolestyret for Haus/Arna kommune (A-2623).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Garnes ungdomsskole inneholder karakterprotokoller fra 1969/1970-1997/1998.

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1968-2002.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. Mappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, elevkort, skademeldinger, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller og vitnemålsprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. tilsynsutvalget, samarbeidsutvalget, lærerrådet, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådet, byggenemnda m.fl.

Andre opplysninger som arkivet inneholder er kopibøker, postjournaler, regnskap, inventarlister, foto m.m

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4262 Garnes skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2623 Haus/Arna kommune. Skolestyret

 

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *