Hva

Skolen ble tegnet av Erling Ross som også var arkitekt for Midttun skole og Øvsttun gravkapell på 1920-tallet. Tegningen er fra et sanghefte i forbindelse med skolens 50-årsjubileum. Fra skolens arkiv
Skolen ble tegnet av Erling Ross som også var arkitekt for Midttun skole og Øvsttun gravkapell på 1920-tallet. Tegningen er fra et sanghefte i forbindelse med skolens 50-årsjubileum. Fra skolens arkiv

Minde skole, med adresse Grønnestølsveien 22, 5093 Bergen, er en kommunal barneskole (1.-7. klasse). Skolen kom som et resultat av den sterke utbyggingen rundt Mindedalen fra begynnelsen av 1900-tallet, og som fikk Fana herred til å kjøpe en parsell på Grønnestølen med tanke på å bygge en ny folkeskole på sikt. Fra 1912 begynner man å drive småskoleklasser med en lærerinne i strøket. I 1918 ble det kjøpt et eget hus til bruk som midlertidig skole, men med stadig økende barnetall sto det klart at man måtte komme i gang med å bygge en ny skole. I 1921 tar man i bruk nye lokaler i den fremtidige lærerboligen, som en avlastning mens den nye skolen blir bygget. Skolen sto ferdig i 1925 med Erling Ross som arkitekt.

Det var uenighet om navnet på den nye skolen, noen mente den burde hete Grønnestølen, fordi den var bygget på en tomt fra Grønnestølen gård. Selv om Minde-navnet ble det offisielle navnet ble skolen likevel på folkemunne og i mange papirer ofte omtalt som Grønnestølen skole.

Under andre verdenskrig ble Minde skole beslaglagt til Røde Kors-klinikk og innredet til sykehus. Man måtte dermed finne andre løsninger for elevene. Noen klasser ble flyttet til Storetveit skole, før den også ble omgjort til sykehus, mens andre ble plassert i forsamlingslokaler eller hjemme hos folk som hadde store nok hus til at det var formålstjenlig.

Skolen har i dag 295 elever og 24 lærere (per 2009).

Hvor

13. februar 1937 ble barna i 4. klasse enige om å starte en klasseavis. Oppfordringen til bidragsyterne var klar: Alle må skrive så pent og morsomt, av vi kan ha glede av og høre det oplest.
13. februar 1937 ble barna i 4. klasse enige om å starte en klasseavis. Oppfordringen til bidragsyterne var klar: Alle må skrive så pent og morsomt, av vi kan ha glede av og høre det oplest.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Minde skole, A-4517.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1368), Skolestyret for Fana kommune (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

I arkivene etter Bygningssjefen og Byggesaksavdelingen i Bergen kommune kan man finne dokumentasjon vedrørende bygnings- og eiendomsforhold som byggemeldinger, bygningstegninger, byggeår osv.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er 1913-2007.

Side fra bok med skolestiler fra 1946. En stiloppgave med tittelen: Min lengste tur, hadde nok for mange barn i dag heller vært ensbetydende med Syden enn med Stavanger. Arkivet etter Minde skole.
Side fra bok med skolestiler fra 1946. En stiloppgave med tittelen: Min lengste tur, hadde nok for mange barn i dag heller vært ensbetydende med Syden enn med Stavanger. Arkivet etter Minde skole.

En stor del av arkivet består av elevmapper og personalmapper. Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale og sluttattester m.m.

Ellers har arkivet til Minde en relativt stor andel klassedagbøker, som blir brukt til å føre fravær for elever. Dagbøkene inneholder opplysninger om elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær.

Man finner også karakterprotokoller for perioden 1918-1964. Protokollene gir opplysninger om elevenes navn, karakterer i de enkelte fag, hvilken klasse de gikk i, samt eventuelle merknader.

I tillegg til dette inneholder arkivet møtebøker, kopibøker (utgående brev), postjournaler, postlister, saksarkiv, skjema for innskriving av elever, skjema for meldinger om gitt spesialundervisning, klasseaviser m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.
 • Thowsen, S og Garmannslund, H: Årstad – historisk vandring i en ny bydel, Bergen, 2000.

Lister og referanser

 • BBA A-4517 Minde skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-0023 Fana kommune, Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune, Skoleinspektøren
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *