Hva

Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Nykirken 1768. Illustrasjon hentet fra Hildebrandt Meyers manuskripter (A-0527).
Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Nykirken 1768. Illustrasjon hentet fra Hildebrandt Meyers manuskripter (A-0527).

Nykirken ligger på Nordnes med utsikt over Vågen, og er byens eneste barokk-kirke. Bakgrunnen for å bygge en kirke der var at beboerne på Nordnes, som opprinnelig hørte inn under Domkirkens sogn, syntes at kirkeveien ble for lang og besværlig. På begynnelsen av 1600-tallet gikk nemlig Vågen adskillig lenger inn enn i dag, og var til hinder for ferdselen mellom strandsiden og bryggesiden. Den nye kirken var til å begynne med en annekskirke til Domkirken, men ble skilt ut som egen sognekirke i 1649. Bergen fikk dermed sitt tredje norske kirkesogn etter reformasjonen.

Nykirken ble første gang reist i 1621, og ble bygget på ruinene av den gamle erkebispegården fra middelalderen. Kirken brente ned bare to år senere, men ble straks gjenreist. Den brente på ny i 1660, og ble gjenreist 1670. Ved bybrannen i 1756 ble Nykirken svært ødelagt, og bare rester av murene sto igjen. Nå ble den gjenoppbygget i ny skikkelse, med Johann J. Reichborn som arkitekt. I det ytre er det denne kirken vi kjenner i dag. I år 1800 brente kirken på ny. Den ble straks gjenreist, men med nytt interiør.

Nykirken fikk så være i fred for ildens ødeleggelser helt fram til eksplosjonsulykken på Bergen havn i april 1944. Skadene var voldsomme, og bare deler av ytterveggene sto igjen. Det ble imidlertid besluttet å gjenreise kirken i sin gamle skikkelse. Før krigen hadde arkitektene Konow Lund og Rohde gjort nøyaktige oppmålinger med tanke på restaurering, og disse ble nå brukt til gjenreisingen, nærmest som byggetegninger. Det ble også besluttet at kirken skulle få Reichborns opprinnelige tårnspir, som aldri var blitt bygget, antagelig av økonomiske hensyn. Kirken kunne tas i bruk igjen i 1956. Antall sitteplasser er ca. 750.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Nykirken (A-1277). I arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) finnes også materiale om Nykirken, vesentlig fra perioden 1929-1950. For arkivmateriale fra 1972 til 1984 må det søkes i arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026), og fra 1984 og fremover i arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05).

I perioden 1984-1996 var Kirkeavdelingen en avdeling i Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (FKK). Da Kirkeavdelingen ble skilt ut fra FKK fikk det ingen konsekvenser for arkivfunksjonen, fordi Kirkeavdelingen var en egen arkivskapende enhet.

En finner også arkivmateriale vedrørende Nykirken i arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140).

Opplysninger om Nykirkens virksomhet finnes også i arkivet etter Legatinspeksjonen (A-2987).

Hvilke opplysninger

Kopibok over Nykirkens fornemste og mest maktpåliggende brev og dokumenter 1647-1801. Tittelblad. (A-1277).
Kopibok over Nykirkens fornemste og mest maktpåliggende brev og dokumenter 1647-1801. Tittelblad. (A-1277).

Kopibok over Nykirkens fornemste og mest maktpåliggende brev og dokumenter 1647-1801. Tittelblad. (A-1277).
Nykirkens arkiv (A-1277) dekker perioden 1647-1974. I arkivet finnes foruten korrespondanse og brevjournaler, kopibøker, regnskap, opplysninger om kirkeskatt, og stolstadsprotokoller. Videre finnes en journal for kirkevergen for perioden 1821-1870, journal for Inspeksjonen 1837-1853, brevjournal 1821-1905, kopibok 1821-1906, regnskapsdokumenter 1721- 1905. Ligningsprotokoller og kirkeskatt finnes for 1800-tallet. Der er brev tilbake til 1817 og regnskap for Nykirkens fattigkasse med mer. Arkivet er ikke ordnet. Derfor må det inntil videre tas forbehold om riktigheten av årstall/perioder. Store deler av arkivet har tidligere tilhørt Stadsportarkivet.

I arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) finnes arkivmateriale om Nykirken i serien Dac volum 3-4. Det er materiale blant annet om kirkens hovedreparasjon, avdekking av kirkens ruiner, kirkens orgel og fotografier av ruinene etter eksplosjonsulykken i 1944, gjenreisingsarbeidet, interiør og bygningsdetaljer. Materialet dekker perioden 1929-1950. I serien Eag finnes diverse saksdokumenter om Nykirken og i serien Rah er der noe regnskapsmateriale. Serie Q inneholder inventarfortegnelse for kirken fra tidlig 1900-tallet.

I arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026) finnes noe arkivmateriale av administrativ karakter i D-serien. I T-serien finnes tegninger og i serien Q inventarprotokoll. I arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05), serie D finnes en del arkivmateriale av administrativ karakter.

I arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140) finnes opplysninger om Nykirken i seriene Fv og  Tabf: Serien Fv inneholder protokoller som navngir personer som er gravlagte ved Nykirken. Serien Tabf inneholder kart og tegninger fra 1908-1982.

I arkivet etter Legatinspeksjonen (A-2987) er fire legater knyttet til Nykirkens virksomhet (L-390, L-424 og L-797 og L-868).

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Personopplysninger er taushetsbelagt i 60 år.
 • Se forøvrig temaord Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

 • Skriftlig forespørsel er i de fleste tilfeller nødvendig. Ellers vanlige bestillingsrutiner.
 • Se forøvrig temaord Innsyn.

Problemer

Arkivet etter Nykirken (A-1277) er ikke ordnet eller listeført.

Opplysninger hos andre

Kirkelige arkiver er dels kommunale og dels statlige. Statlige arkiver som arkiver etter prester, domprost, biskop og Stiftsdireksjon oppbevares ved Statsarkivet i Bergen. Her oppbevares også kirkebøkene. Elektroniske kirkebøker kan imidlertid søkes frem i databasen Digitalarkivet.no

Lister og referanser

 • BBA A-1277 Nykirken
 • BBA A-0096 Kirke- og Begravelsesvesenet
 • BBA A-1026 Kirkeseksjonen
 • BBA A-2969.01 Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke
 • BBA A-2969.05 Kirkeavdelingen
 • BBA A-2987 Legatinspeksjonen
 • BBA A-0527 De eligerte menn
 • BBA A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *