Hva

Politibetjent Gunnar Aasebø fotografert ved Sandviksbatteriet. Ukjent fotograf og årstall.

Politiklubbene i Bergen var en ideell fritidsorganisasjon for barn og ungdom. Bakermester John Skaaland og politibetjent Gunnar Aasbø grunnla bevegelsen i 1954 under navnet «Politiets gutteklubb». De to innstifterne hadde også vært sentrale i forløperen Politiets barneturer (1948-1954). Klubbene var svært fremgangsrike de første årene og hadde på det meste 17 underavdelinger som igjen disponerte ti ulike lokaler. Politiklubbene organiserte også det såkalte Sjøkorpset som hadde flere båter og eget naust ved Flyhavnen i Sandviken.

Bevegelsens formål var å kanalisere ungdommers energi og spenningstrang over i det som ble ansett som positive aktiviteter; friluftsliv, sport, dugnader og egeninnsats for fellesskapet. Samtidig skulle Politiklubbene ha en miljøterapautisk funksjon som ble forsøkt iverksatt ved å bygge opp grupper som besto av en blanding av ressurspersoner og belastet ungdom.

Det antas at flere tusen bergensungdommer var innom organisasjonen i løpet av de nesten 30 årene klubbene var aktive. I en del av virkeperioden fantes det egne jentegrupper. Bevegelsens fremste drivkraft John Skaaland la imidlertid ned klubbene i 1983 pga. manglende interesse fra målgruppen. I 2004 begynte tidligere medlemmer å arrangere veteranturer i byfjellene og opprettet samtidig en nettside viet Politiklubbene.

Hvor

Opplysninger om Politiklubbene finnes først og fremst i privatarkivet etter organisasjonen, A-3665. Avisartikler og annonser vedr. organisasjonen kan man finne i arkivene etter Bergens Tidende (A-1881), Bergen Arbeiderblad/Bergensavisen (A-2174) og Morgenavisen (A-0863).

Hvilke opplysninger

På vinterstid tok medlemmene gjerne skiene fatt. Politiklubbene arrangerte blant annet årlige påsketurer til Finse. Ukjent fotograf og årstall.

Arkivets ytterår er ca. 1948-2005. I arkivet finnes en rekke avisutklipp om klubben. Ellers inneholder samlingen dokumentasjon om utflukter og aktiviteter, noe korrespondanse, vimpler, pokaler stempler, fotografier, filmer m.m.

Klausulering og tilgang

Arkivet etter politiklubbene er klausulert. Adgang gis av tidligere arkiveier.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig. Se ellers Innsyn.

Litteraturhenvisning

 • Elvebakk, Vebjørn 2009. Fritid med innhold : Politiklubbene i Bergen. I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Bergen. Fra Bergen Byarkivs skriftserie nr. 8. Bergen 2009

Lister og referanser

Vimpel, jakkemerke og medaljer fra Politiklubbene.
 • BBA A-3665 Politiklubbene i Bergen
 • BBA A-1881 Bergens Tidende
 • BBA A-2174 Bergen Arbeiderblad/ Bergensavisen
 • BBA A-0863 Morgenavisen A/S
 • BBA A-0003 Bergen formannskap
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *