Hva

Marikollen skole. Fotograf og årstall ukjent. Fra arkivet etter skolen.
Marikollen skole. Fotograf og årstall ukjent. Fra arkivet etter skolen.

Marikollen skole er en ungdomsskole, med adresse Marikollen 30b, som ligger i Åsane bydel. Skolebygget stod klart til skolestart høsten 1980 med Arne Halvorsen som arkitekt. Det er 308 elever ved skolen pr. 2010. Elevene kommer fra barneskolene til Hordvik, Salhus og Mjølkeråen.

Allerede i 1971 startet man planlegging av ungdomsskole i Mjølkeråen. Arkitekt og konsulenter ble engasjert til byggeoppdraget. Da planleggingen startet var Åsane egen kommune, men allerede året etter ble den slått sammen med Bergen kommune. Dette førte til at hele prosjektet ble forsinket. Først i 1978 ble nødvendige vedtak om bygging av skolen gjennomført.

Skolen er bygget for å kunne integrere funksjonshemmede. Det er lagt til rette for bruk av rullestol med løsninger uten dørstokker. Videre er det tilgang til de ulike etasjene gjennom heis og toaletter på hvert plan for rullestolbrukere.

Hvor

Arkivet etter Marikollen skole (A-4418) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Informasjonshefte fra rundt 1980. Fra skolens arkiv.
Informasjonshefte fra rundt 1980. Fra skolens arkiv.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1979-2008.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i flyttemeldinger, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller og vitnemål.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I møtebøkene finnes det referater fra bl.a. samarbeidsutvalget, lærerrådet, medbestemmelsesmøter, teammøter, møter fra rektorkollegiet, foreldrenes arbeidsutvalg og elevrådsmøter. I postlistene finner man opplysninger om avsender/mottaker, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibøker (kopier av utgående brev), postjournaler, regnskap, foto m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009
 • Wikipedia

Lister og referanser

 • BBA A-4418 Marikollen skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *