Hva

Bilruta Os-Bergen L/L var en avlegger av det privateide jernbaneselskapet Nesttun-Osbanen AS, som ble opprettet i 1893. Jernbanen Nesttun-Os var den første jernbanen i Norge som ble bygget og drevet for privat kapital og risiko. Staten ble imidlertid etter hvert en av de største aksjonærene i selskapet. Selve jernbanedriften gikk etter hvert godt, men gjelden var stor, og det ble aldri betalt ut noe utbytte på aksjene. Toppen av trafikkmengden kom omkring 1920. Etter 1924 gikk driften med underskudd som følge av synkende passasjertall, og det ble klart at selskapet ville gå under om ingenting ble gjort.

I 1927 kjøpte Nesttun-Osbanen åtte busser og materiell fra konkurrenten Brødrene Hatlestad. Jernbanen fortsatte å gå med underskudd, og selv om staten i 1929 dekket deler av tapet kunne ikke jernbanedriften reddes. Den 1. september 1935 gikk den siste turen på Osbanen.

Busstrafikken derimot, gikk med overskudd allerede fra starten. Driften fortsatte etter nedleggelsen av jernbanen som et rent busselskap, under navnet Automobil-ruten Osøren-Bergen. I 1937 kjøpte selskapet opp godsruten til Steffen Irgens Hagevik, som startet 1933. I 1946 moderniserte selskapet navnet til Bilruta Os-Bergen.

I årene fram til 2. Verdenskrig økte trafikken sterkt, og bilparken vokste. Under krigen fikk busselskapet, mot alle odds, en gylden periode. Passasjertallet økte og man hadde store overskudd, dels takket være samtrafikk med Midthordlandske Dampskipsselskap. Gjelden etter jernbanedriften ble eliminert.

Press fra myndighetene om en samordning av busstrafikken i Fana og Os, resulterte i at Bilruta Os-Bergen fusjonerte med Fana-bilene og Bilruta Milde-Bergen 16. oktober 1964, og dannet Bilruta Fana-Os-Milde L/L.

Hvor

Arkivmaterialet etter Bilruta Os-Bergen (A-3815) og datterselskapet Os Bensin & Service (A-3831) finnes ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivmaterialet etter Os-Bergen L/L spenner over en periode fra 1894 til 1966. I møtebøker og årsmøteprotokoller finnes opplysninger om driften fra 1935-66. Her finnes pensjonsforsikringspoliser, timetabeller for jernbanen 1910-1934, noe regnskap fra 1894-1965, forrådsprotokoller 1895-1929, samt en udatert film fra AS Nesttun-Osbanen.

Etter datterselskapet Os Bensin & Service finnes møtebøker for perioden 1986-1994 og noe regnskap fra 1957-1984.

Klausulering og tilgang

Arkivet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

  • Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten: Sporveien i Bergen. Bergen 1997
  • Marthinussen, Olav (red.): 80 år på sporet. Nytt Spor jubileumsnummer 1977
  • Myrvoll, Siri: Fra Triangelen til Duo. Små gløtt inn i Bergen Sporveis historie. Bergen 1998

Lister og referanser

  • BBA A-3815 Bilruta Os-Bergen L/L
  • BBA A-3831 Os Bensin & Service
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *