Hva

Kollektivtransport. Fotograf Kjartan Bjelland, ukjent dato. Arkiv etter Morgenavisen. Bergen Byarkiv.

Ordet buss er en forkortelse for omnibuss, som er avledet fra latin og betyr «for alle». Omnibusser trukket av hester var i drift i Bergen mellom 1890 og 1903, men fikk ikke særlig gjennomslag. Den bergenske oppfinneren Jacob Irgens konstruerte Bergens første bil, som ble prøvekjørt i 1899. Den kom imidlertid aldri i drift. Han konstruerte også en dampdreven omnibuss ved navnet Alpha.

Fana Automobillag startet en bussrute i 1917, men la ned selskapet allerede året etter. Åsane Automobillag og Automobilruta Milde-Bergen kom i 1920, mens Eivind Pedersen AS, Brødrene Hatlestad og AS Rutebiltrafikk ble dannet i 1922. Laksevåg Kommunale Fergeselskap startet med rutebiltrafikk i 1925, mens Nesttun-Osbanen kjøpte busser fra Brødrene Hatlestad og dannet bilrute i 1927. Automobilruta Fana-Bergen ble opprettet i 1929 på restene av Eivind Pedersen AS, mens Arna Rutebilkjøring ble opprettet i 1934. I tillegg kom flere mindre foretak med varierende levetid. Bergen Sporvei startet med midlertidige bussruter i 1928 i forbindelse med den store landsutstillingen, og etter dette ble en rekke faste bussruter etablert.

Busselskapene vokste raskt på 1930-tallet. Bussen var velegnet til å knytte sammen by og land, og den lokale togtrafikken fikk hard konkurranse. Nesttun-Osbanen la ned driften i 1935, delvis på grunn av konkurranse fra banens egne bussruter, som var blitt opprettet få år tidligere.

I det sentrale Bergen var trikken etablert som det viktigste kollektivtransportmiddelet, men den fikk hard konkurranse fra bussen. Trikken måtte legges ned i 1965, og etter den tid har bussen dominert kollektivtrafikken i Bergen.

Politikerne ønsket å rasjonalisere rutebilnæringen etter 2. Verdenskrig. En ny samferdselslov i 1948 medførte at konsesjon ble gitt på områder, og ikke på ruter som tidligere. En rekke busselskaper fusjonerte. Bergen Lokaltrafikkforbund ble dannet i 1972 for å lette samordningen av lokaltrafikken i den nye storkommunen Bergen. Laksevåg kommunale rutebilselskap gikk inn i Bergen Sporvei 1971. Bilrutene Os-Bergen, Milde-Bergen og Fana-Bergen gikk allerede i 1964 sammen og dannet Bilruta Fana-Os-Milde L/L. Dette selskapet slo seg 1991 sammen med Åsane Billag og dannet Pan Trafikk AS. Pan Trafikk og Bergen Sporvei fusjonerte så i 1998 og dannet Gaia Trafikk AS. I 2006 fusjonerte Gaia med Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), og dannet den nye trafikkgiganten Tide.

Hvor

Arkivmateriale etter en rekke av busselskapene i Bergen blir oppbevart ved Bergen Byarkiv. Se Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

I busselskapenes arkiver finner vi materiale om styrende organer og ledelse, personale, regnskap, drift, tekniske forhold med mer. Hvor mye av arkivmaterialet som er bevart varierer, men møtebøker, hovedregnskap og lignende er for en stor del bevart.

Se også Busstakster.

Klausulering og tilgang

Arkivet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige lesesalsprosedyrer.

Problemer

Arkivet er grovordnet.

Litteraturhenvisning

 • Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten: Sporveien i Bergen. Bergen 1997
 • Marthinussen, Olav (red.): 80 år på sporet. Nytt Spor jubileumsnummer 1977
 • Myrvoll, Siri: Fra Triangelen til Duo. Små gløtt inn i Bergen Sporveis historie. Bergen 1998

Lister og referanser

 • BBA A-3811 Bergen Sporvei AS
 • BBA A-3812 Gaia Trafikk AS
 • BBA A-3813 Pan Trafikk AS
 • BBA A-3814 Bilruta Fana-Os-Milde L/L
 • BBA A-3815 Bilruta Os-Bergen L/L
 • BBA A-3816 Bilruta Milde-Bergen L/L
 • BBA A-3817 Bilruta Fana-Bergen L/L
 • BBA A-3821 Åsane billag AS
 • BBA A-3822 Laksevåg kommunale rutebilselskap
Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *