Hva

Godskegården, opprinnelig en fjellgård på Kleppe på Osterøy, ble kjøpt av Bergen Rotary Klubb i 1949. Ukjent fotograf og år. Fra arkivet etter Bergen Rotary Klubb.

Godskegården var en fjellgård på Kleppe på Osterøy. Her ble det drevet sommerkurs for ungdom i regi av Bergen Rotary Klubb. Arbeidet ble ledet av meteorologiprofessor Carl Godske. Tanken var å gi ungdommer en innføring i vitenskapelig arbeid, både innen naturvitenskap og kulturhistorie.

Ideen om Godskegården kom opp like etter 2. Verdenskrig, da professor Godske sammen med herredsgartner Olav Einset i Hardanger begynte å drive naturvitenskapelige sommerleire for ungdom. Tiltaket var populært, og behovet for et fast sted å være ble påtrengende. Godske var ivrig medlem av Bergen Rotary Klubb, og presenterte tanken om et eget kurssted for medlemmene. I 1949 kjøpte klubben fjellgården Kleppe på Osterøy for 10.000 kroner.

Det første programmet for sommerkurs på Godskegården.

Fjellgården ble omdøpt til Godskegården, og det første kurset ble avholdt i 1950. Mottoene for virksomheten var «forskning og friluftsliv» og «natur og kultur». Ungdommene skulle gis en innføring i naturvitenskapelig feltarbeid innen geologi, botanikk og zoologi. Videre ble det drevet kulturhistorisk arbeid, som registrering av gamle vestlandstun og arkeologiske utgravninger. Når været ikke tillot utendørsaktivitet, ble det holdt foredrag, spilt musikk, oppført amatørskuespill, lest litteratur, holdt diskusjoner etc. Deltakerne på kursene var for en stor del norske, men gjennom Rotarys utvekslingsprogrammer kom også mange utlendinger på besøk til Godskegården.

Arbeidet med virksomheten på Godskegården ble stadig mer omfattende. I 1969 ble den omdannet til en stiftelse, først kalt «Natur- og friluftsliv», senere «Godskegården». Både Bergen Rotary Klubb og Universitetet i Bergen var representert i stiftelsens råd og styre.

Fritidssysler på loftet. Ukjent fotograf og år. Fra arkivet etter Bergen Rotary Klubb.

Carl Godske døde i 1971, men virksomheten ble drevet videre av en del ildsjeler blant tidligere kursdeltakere som kalte seg «kleppianere». Interessen for tiltaket ble imidlertid gradvis mindre gjennom årene, og i siste halvdel av 1990-tallet ble det klart at virksomheten ikke lot seg opprettholde. Man besluttet derfor å nedlegge stiftelsen mens den ennå var gjeldfri. Stiftelsen Godskegården ble avviklet i 1998, og eiendommen solgt til private.

Godskegården fikk gjennom årene stor oppmerksomhet fra mediene, og virksomheten er beskrevet gjennom tallrike artikler i aviser og tidsskrifter. Carl Godske skrev en bok om gården og sitt arbeid med ungdommer, «Oppdagerferden», utgitt posthumt i 1971.

Hvor

Opplysninger om virksomheten på Godskegården finnes i arkivet etter Bergen Rotary Klubb (A-1179) ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Godskegården hadde eget styre, og møteprotokoller fra 1950-1969 finnes i arkivet etter Bergen Rotary Klubb. Her finnes også korrespondanse og saker vedrørende Godskegården og noe regnskap. I tillegg finnes fotografier, avisartikler, kursrapporter etc.

Klausulering og tilgang

Bruk av materialet kun etter tillatelse fra Bergen Rotary Klubb.

Problemer

Materialet er ikke komplett, og spesielt korrespondansearkivet er ufullstendig.

Litteraturhenvisning

  • Godske, Carl L.: Oppdagerferden. Forskning og friluftsliv. Bergen 1971.

Lister og referanser

  • BBA A-1179 Bergen Rotary Klubb
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *