Hva

Den første klubben ble stiftet i Chicago i 1905 etter initiativ av advokaten Paul Harris. Ukjent år og fotograf. Fra arkivet etter Bergen Rotary Klubb.

Bergen Rotaryklubb ble stiftet i 1924 og er en av Norges eldste Rotaryklubber.

Bevegelsen har sin opprinnelse i USA, og den første klubben ble stiftet i Chicago i 1905. Initiativtaker var advokaten Paul Harris. Fra starten av var klubben ment som et sosialt møtested for menn fra ulike yrker og næringer. Heving av den etiske standarden i yrke og næring var også en bærende tankegang, i et Chicago preget av kriminalitet og korrupsjon. Bevegelsen spredte seg raskt i USA og til resten av verden. Rotary ble etablert for første gang i Norge i 1922, da Kristiania Rotary Klubb ble stiftet. I dag finnes det flere hundre norske foreninger.

Det sosiale samværet var viktigst i starten, men etter hvert dreide en del av virksomheten seg raskt mot idealistisk arbeid, spesielt i lokalsamfunnet. Deltakelsen i internasjonale hjelpeprogram foregår spesielt gjennom Rotary Foundation, en stiftelse opprettet i 1917. Fondets mest ambisiøse program hittil er en aksjon for å vaksinere 600 millioner barn mot polio. Tiltak for ungdom er et annet satsingsområde for Rotary. Her finner man bl.a. utvekslingsprogrammer, der ungdommer får anledning til å bo hos en vertsfamilie i utlandet.

Virksomheten i Rotaryklubbene er for en stor del organisert gjennom komitéarbeid. Den viktigste komiteen er klubbtjenesten, som er obligatorisk for alle rotaryklubber. Avhengig av klubbens størrelse og behov, kan denne deles i underkomiteer, som programkomité, medlemskapskomité, kameratskapskomité, opplysningskomité etc. De viktigste tillitsvalgte er presidenten, sekretæren og klubbkassereren. Et grunnprinsipp i Rotary er at funksjonen som tillitsvalgt skal gå på omgang, fortrinnsvis med en funksjonstid på ett år. Grunnlaget for virksomheten er de såkalte «fire hovedveier» eller «avenyer»: Klubbtjeneste, samfunnstjeneste, yrkestjeneste og internasjonal tjeneste. Rotarys motto er «Service above self».

Nye medlemmer i Rotary rekrutteres av klubbene selv gjennom forslag fra medlemmene. Medlemsmassen skal representere et bredt utvalg av yrker og virksomheter, der ingen gruppe skal dominere. Det praktiseres møteplikt, men det er tillatt å møte også i andre rotaryklubber. Fra starten av var Rotary bare åpen for mannlige medlemmer, men fra 1989 har også kvinner fått anledning til medlemskap. Kvinnene er fortsatt i mindretall, men utgjør i dag en økende del av medlemsmassen.

Hvor

Arkivet etter Bergen Rotary Klubb er oppbevart ved Bergen Byarkiv (A-1179).

Hvilke opplysninger

Professor Carl Godske. Ukjent år og fotograf. Fra arkivet etter Bergen Rotary Klubb.

Arkivet etter Bergen Rotary Klubb er et av de eldste Rotary-arkivene i Norge og Skandinavia. Det omfatter materiale fra 1924 til 2007. Her dokumenteres klubbens administrasjon og drift i styreprotokoller og møtereferater. Arkivet inneholder også møtebøker fra de ulike komiteene, et saks- og korrespondansearkiv, opplysninger om fester og jubileum, gjestebøker for besøkende fra andre Rotaryklubber, medlemsfortegnelse, matrikler og regnskap. Her finnes også en del foto som er uordnet pr. 2010. Arkivet inneholder også en samling klubbvimpler og flagg mottatt fra andre foreninger i inn- og utland. Ellers finnes Charterbrevet fra 1924 som fastslår at klubben i Bergen er tatt opp i Rotary International og gitt charternummer 1865.

Opplysninger vedrørende klubbens idealistiske virksomhet finnes også i arkivet, som for eksempel dannelsen av stiftelsen Sandalstunet, et avlastningshjem for psykisk utviklingshemmede. Hjemmet ble opprinnelig opprettet av Bergen Rotary Klubb sammen med en del andre ideelle organisasjoner i Bergen, men ble senere overtatt av Hordaland fylkeskommune.

Videre finner man opplysninger om opprettelsen og driften av Godskegården. Dette var en fjellgård på Osterøy der man arrangerte populærvitenskapelige sommerleire for ungdom, under ledelse av meteorologiprofessor Carl Godske. Ideen var å samle unge mennesker og gi dem en innføring både i naturvitenskapelig og kulturhistorisk feltarbeid. Godskegården ble kjøpt inn i 1949, og ble omdannet til en stiftelse i 1969. Den ble i starten kalt «Natur- og friluftsliv», men fikk senere navnet «Godskegården». Eiendommen ble solgt i 1998, og stiftelsen avviklet. Virksomheten på Godskegården er dokumentert gjennom tallrike artikler, også i en bok skrevet av professor Godske selv, kalt «Oppdagerferden». Godskegården hadde eget styre, og møteprotokoller finnes fra 1950-1969. Også i korrespondanseserie finnes korrespondanse etc. vedrørende Godskegården.

Opplysninger om Bergen Rotary Klubb kan også finnes på organisasjonen nettsider.

Klausulering og tilgang

Adgang til bruk blir kun gitt etter avtale med Bergen Rotary Klubb .

Litteraturhenvisning

  • Godske, Carl L.: Oppdagerferden. Forskning og friluftsliv. Bergen 1971

Lister og referanser

  • BBA A-1179 Bergen Rotary Klubb
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *