Hva

Barn i aktivitet foran skolen. Årstall og fotograf ukjent. Fra arkivet etter skolen.

Søreide skole er en barneskole med adresse Ytrebygdsveien 51. Skolen tilhørte Fana kommune (fram til 1972) og senere Fana bydel før Ytrebygda ble en egen bydel i 1990.

Skolen er tidligere Fana kommunes eldste skole. Etter nesten 100 år med omgangsskole fikk bygda sitt første faste skolested i 1845 i en stue på Nordeiede. Der gikk ca. 50 elever, og skoleåret var på 12 uker. I 1897 fikk skolen sin nåværende beliggenhet i eget skolehus på Søreide. Dagens skolebygning ble oppført i 1956 med Øystein Nestaas som arkitekt.

Søreide har gått fra å være et lite bygdesamfunn til et tettsted med stor utbygging. Fra å ha hatt et stabilt antall elever på ca. 50 fram til begynnelsen av 1900-tallet, økte det til 153 elever i 1954, og i dag (pr. 2010) går hele 547 elever på denne skolen. Økningen i elevtallene har ført til et stadig behov for utvidelser av skolen. Selv om skolen har blitt påbygd og ombygd flere ganger er det stor plassmangel. Dette har ført til at 7. klassetrinn midlertidig er overført til Skeie skole. Ny skole sto ferdig i 2014.

Hvor

Arkivet etter Søreide skole (A-1188) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen i arkivene etter Søreide skulelag (A-4374) og Søreide skoles strykeorkester (A-4375).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyrene for Fana kommune (A-0023) og Bergen kommune (A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Fra de kongeliges besøk i 1995 i forbindelse med skolens 150-årsjubileum. Fra arkivet etter skolen.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1862-2006. Det meste av materialet er fra etter 1960, men det finnes også noe materiale som går tilbake til 1800-tallet, som møtebok fra tilsynsutvalget, klassedagbøker og eksamens- og vitnemålsprotokoller.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i elevkort, klassedagbøker, klasselister og vitnemål.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I skolens møtebøker er det referater fra bl.a. tilsynsutvalget, samarbeidsutvalget, lærerrådet, medbestemmelsesmøter, møter fra rektorkollegiet, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådsmøter og møter fra byggnemnda.

I postlistene/postjournalene finner man lister over innkomne og utgående brev med opplysninger om avsender/mottaker, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibøker (kopier av utgående brev), årsmeldinger, materiale fra førskolen/skolefritidsordningen (SFO), inventarlister, regnskap, plantegninger, foto m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-1188 Søreide skole
 • BBA A-4374 Søreide skulelag
 • BBA A-4375 Søreide skoles strykeorkester
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *