Hva

Salhus gamle skole (ny i 1916). Fotograf og årstall ukjent. Fra arkivet etter skolen.

Salhus skule er en barneskole som ligger i Vikavegen 30 i Salhus, i Åsane bydel. Dagens skolebygning ble oppført i 1956 med Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal-Lunde som arkitekter.

Det har vært skolegang i lang tid i Salhus. Før 1878 var elevene i Salhus en del av omgangsskolen i Åsane (Hamre prestegjeld). Læreren vandret mellom bygdene og underviste. I 1852 var det seks barn fra Salhus som var med i omgangsskolen. I 1859 ble trikotasjefabrikken startet opp i Salhus. Dette skulle få ringvirkninger også for skolen. Fabrikker med mer enn 30 ansatte var pliktig å holde skole for arbeidernes barn. I 1878 får elevene et fast tilholdssted da bruksskolen (fabrikkskolen) stod ferdig.

Elevtallet økte til 74 i 1914 og skolehuset ble for lite. To år senere stod et nytt skolebygg ferdig. Kommunen var nå med og bidro med penger til bygget som var det første i Åsane med spesialrom som sløydsal, kjøkken og gymnastikksal.

Skoleloven av 1936 førte til slutten for bruksskolene og Åsane kommune tok over skolen fra trikotasjefabrikken. Salhus fikk nytt skolebygg i 1956, da første byggetrinn stod ferdig. Tre år senere var neste byggetrinn på plass.

Skolen opplevde på 1980-90-tallet en nedgang i antall elever. Men i 2009 har antallet elever fordoblet seg (120 elever) siden slutten av 1990-tallet.

Hvor

Arkivet etter Salhus skule (A-1730) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen i arkivene etter Salhus skules foreldrelag (A-4529) og Salhus Tricotagefabrik A/S (A-1619).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyrene for Åsane kommune (A-1337) og Bergen kommune (A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Klassebilde fra rundt år 1900. Fotograf ukjent. Fra arkivet etter skolen.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1851-2009. Noe av materialet fra før år 1900 består av en møtebok fra tilsynsutvalget, klassedagbøker og vaksinasjonsprotokoll.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i elevkort, innmeldinger til 1. klasse, flyttemeldinger, klassedagbøker, klasselister og karakterprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I skolens møtebøker er det referater fra bl.a. tilsynsutvalget, samarbeidsutvalget, lærerrådet, foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådsmøter og møter fra byggnemnda for Salhus nye skole.

I postlistene/postjournalene finner man lister over innkomne og utgående brev med opplysninger om avsender/mottaker, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibøker (kopier av utgående brev), årsmeldinger, materiale fra førskolen/skolefritidsordningen (SFO), inventarlister, regnskap, foto og et hefte om Salhus skules historie fram til 1989.

Digitalisert

På Digitalarkivet finner du følgende publisert fra A-1730 Salhus skole. Med Salhus fabrikkskole:

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009
 • Hantveit, Gustav: «Salhus skule – litt historikk», i Salhus skule gjennom tidene. Heftet utgitt i forbindelse med den norske grunnskolens 250-års jubileum i 1989

Lister og referanser

 • BBA A-1730 Salhus skule
 • BBA A-4529 Salhus skules foreldrelag
 • BBA A-1619 Salhus Tricotagefabrik A/S
 • BBA A-1337 Åsane kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *