Hva

Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Mariakirken 1760-årene. Illustrasjon hentet fra Hildebrandt Meyers manuskripter (A-0527).
Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Mariakirken 1760-årene. Illustrasjon hentet fra Hilbrandt Meyers manuskripter (A-0527).

Mariakirken er kirke for Maria menighet og er med sine 330 sitteplasser den minste av de tre middelalderkirkene i Bergen. Mariakirken ble tatt i bruk midt på 1100-tallet, men ble muligens påbegynt allerede på slutten av 1000-tallet. Den regnes derfor som Bergens eldste nåværende bygning. Kirken har blitt skadet av brann en rekke ganger i middelalderen.

Mariakirken ble i sin tid kjent som Tyskekirken fordi hanseatene og det tyske miljøet i Bergen var knyttet til kirken. Hanseatene overtok Mariakirken i 1408 og fram til 1839 var tyskerne på Bryggen pliktig å tilhøre Mariakirkens menighet. Den tyske menigheten ble lagt ned i 1867. Fra 1875 ble Mariakirken skilt ut fra Korskirken menighet og ble da en egen norsk sognekirke. Grensen mot Korskirken sogn ble regulert i 1885, mens grensen mot Sandviken sogn ble regulert i 1919. St. Olav sogn ble innlemmet i Maria sogn i 1982.

De velstående hanseatene sørget for å gi Mariakirken et svært kostbart og rikt interiør. Landets første glassvindu, et tysk glassmaleri, ble satt inn i 1336. En lang rekke kunstverk er opp gjennom tiden skjenket til kirken, blant annet alterskapet fra slutten av 1400-tallet, 15 legemstore figurer av apostlene, Johannes døperen, Moses og Paulus fra 1634, samt en rikt dekorert prekestol som ble skjenket kirken i 1676. Da kirken ble restaurert av arkitekt Chr. Christie i 1863–76 ble mye av interiøret fjernet. Restaureringsarbeid har også foregått utover på 1900-tallet. Fra 2010 og fem år fremover er Mariakirken stengt på grunn av totalrestaurering.

Hvor

Kopibok for den Tyske Mariakirke i Bergen 1767-1781. Utsnitt av rygg. Boken er innbundet i kalveskinn (A-1278).
Kopibok for den Tyske Mariakirke i Bergen 1767-1781. Utsnitt av rygg. Boken er innbundet i kalveskinn (A-1278).

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Mariakirken (A-1278). Arkivet som dekker tidsrommet 1674-1906 inneholder materiale vesentlig fra tiden før ca. 1905. I arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) finnes materiale hovedsaklig fra 1900-tallet. For materiale fra 1972 til 1984, må man søke i arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026), og fra 1984 og fremover i arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05). I perioden 1984-1996 var Kirkeavdelingen en avdeling i Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (FKK). Da Kirkeavdelingen ble skilt ut fra FKK fikk det ingen konsekvenser for arkivfunksjonen, fordi Kirkeavdelingen hele tiden var egen arkivskapende enhet.

Opplysninger om Mariakirken finnes også i arkivet etter Rådmannens fellessekretariat (A-3371). I Legatinspeksjonens arkiv (A-2987) er der materiale om Mariakirkens virksomhet.

En finner også arkivmateriale vedrørende Mariakirken i arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140).

Hvilke opplysninger

Forhandlingsprotokoll for Mariakirkens Inspeksjon 1851-1904 (A-1278).
Forhandlingsprotokoll for Mariakirkens Inspeksjon 1851-1904 (A-1278).

I arkivet etter Mariakirken (A-1278) finnes journaler (1821-1906), kopibøker (1767-1895), fire arkivesker med eldre korrespondanse, brev til inspeksjonen (1819-1964), regnskap (1782-1871), dokumentert kirkeskatt (1876-1905) med mer. I tillegg ser vi en del materiale fra tiden da Mariakirken var en del av Korskirkens sogn. Arkivet er ikke ordnet. Derfor må det inntil videre tas forbehold om riktigheten av årstall/perioder. Store deler av arkivet har tidligere tilhørt Stadsportarkivet.

I arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) Dac-serien volum 7 finnes materiale blant annet fra restaureringsarbeider, inklusiv utbedring etter krigsskader under 2. verdenskrig. Ytterårene på dette materialet er 1853 – 1970. I serien Dae finner vi noe materiale av administrativ karakter, i serien Eac diverse korrespondanse og i serien Raac regnskapsjournaler. Serien Eag volum 1 inneholder materiale om avdekking av apostelfigurene og serie Q inneholder inventarfortegnelser.

Arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026) inneholder noe materiale av administrativ karakter i serien D. I serien Eca finnes materiale om restaurering av Mariakirken og i serien Q finnes inventarprotokoller. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (A-2969.01) har i serien Da volum 11 materiale om Mariakirken. I Kirkeavdelingens arkiv (A-2969.05) finnes noe materiale av administrativ karakter. Videre er det i arkivet etter Rådmannens fellessekretariat (A-3371) noe materiale av administrativ karakter. Legatinspeksjonens arkiv (A-2987) inneholder to legater ( L-252, L-711) knyttet til Mariakirkens virksomhet.

I arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140) finnes en del tegninger av Mariakirken, i serie Taba 1909-1995.

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Personopplysninger er taushetsbelagt i 60 år.
 • Se for øvrig temaord Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er i de fleste tilfeller nødvendig. Ellers vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Arkivet etter Mariakirken er ikke ordnet og listeført.

Opplysninger hos andre

Kirkelige arkiver er dels kommunale og dels statlige. Arkivene etter prester, domprost, biskop og Stiftsdireksjon oppbevares ved Statsarkivet i Bergen. Her oppbevares også kirkebøkene. Elektroniske kirkebøker kan imidlertid søkes frem i databasen Digitalarkivet.no.

Mariakirken bygget opp en betydelig boksamling. Denne er overført til Bergen Offentlige Bibliotek. En trykt katalog ble utarbeidet i 1891 (se A-0096, serie Dac volum 7, mappe 2).

Lister og referanser

 • BBA A-1278 Mariakirken
 • BBA A-0096 Kirke- og Begravelsesvesenet
 • BBA A-1026 Kirkeseksjonen
 • BBA A-2969.01 Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke
 • BBA A-2969.05 Kirkeavdelingen
 • BBA A-2987 Legatinspeksjonen
 • BBA A-0527 De eligerte menn
 • BBA A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *