Hva

Flaktveit barnehage er en kommunal barnehage med adresse Flaktveitsvingane 19 i Åsane bydel. Barnehagen består av to hus, Ulvhøen og Ulvedalen barnehage, og har tilsammen seks avdelinger.

Ulvhøyen og Ulvedalen var opprinnelig to selvstendige barnehager som ble åpnet henholdsvis 1992 og 1993. I 2004 ble de slått sammen til Flaktveit barnehage.

Barnehagen har i alt 86 barn (pr. 2010) fordelt på de ulike avdelingene. Et av de viktigste satsingsområdene framover vil være uteliv. Barnehagen har da også fine områder som egner seg til dette formålet.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Flaktveit barnehage (A-4526) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg finnes barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1982-2007. Materiale fra tiden før barnehagene ble åpnet stammer fra Bekkjarkrokane barnehage, samt skriv i forbindelse med planlegging av Ulvhøyen barnehage. Arkivet inneholder også personalmapper og lønnsopplysninger fra vikarpoolen i Åsane.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivet inneholder også møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg (1984-2004) som styremøter, styrermøter, nettverksmøter, arbeidsmiljøutvalget, personalmøter og avdelingsmøter.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man barnehagens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a.  postlister, pedagogisk arbeid som ukeplaner og planleggingsdager, årsmeldinger, regnskap, inventarlister, prosjektbeskrivelse i forbindelse med byggingen av Ulvhøyen barnehage, fasadetegninger og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig. Se ellers Innsyn.

Lister og referanser

  •  BBA A-4526 Flaktveit barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *