Hva

Hunstadsvingen Korttidsbarnehage leide lokaler av Årstad menighet.
Hunstadsvingen Korttidsbarnehage leide lokaler av Årstad menighet.

Da Hunstadsvingen barnehage åpnet høsten 1988 het den Kronstad førskole. Dette var en privat barnehage i Årstad bydel, hvor barnas foreldre stod som eiere. Foreldrene betalte 1000 kr for et andelsbrev som ble refundert når barnet sluttet. De første årene var dette en førskole som skulle forberede barna på det kommende års skolegang. Fra 1996 begynte barnehagen å ta inn barn fra de var tre år.

Barnehagen var hele tiden en korttidsbarnehage der åpningstiden varierte både når det gjelder lengde på dagen og antall dager i uken. Antall plasser i barnehagen har variert mellom 15-20. 1. november 2000 skiftet barnehagen navn til Hunstadsvingen barnehage.

Barnehagen leide lokaler i Årstad menighetshus fra barnehagen startet opp og ut 2003. Fra 2004 var det nye eiere av menighetshuset og barnehagen fikk ikke fornyet leiekontrakten etter barnehageårets slutt i 2005. Barnehagen ble dermed lagt ned.

Hvor

Arkivet etter Hunstadsvingen korttidsbarnehage (A-3590) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg finnes barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1978-2005. Materiale fra tiden før barnehagene ble åpnet stammer fra tegninger av bygget og referater fra Kronstad skoles samarbeidsutvalg.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivet inneholder også møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg som styremøter, styrermøter, samarbeidsutvalget og foreldremøter.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man barnehagens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. pedagogisk arbeid som årsplaner, årsmeldinger, skriv til foreldre, regnskap, leieforhold, fasadetegninger og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  •  BBA A-3590 Hunstadsvingen korttidsbarnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *