Hva

Buss. Ukjent fotograf. Udatert foto fra arkiv etter Laksevåg kommunale rutebilselskap.

Den første bussruten i den ytre delen av Fana, Fana Automobillag, ble startet av folkehøgskolestyrer Martin Birkeland i 1917. Bilene gikk i rute mellom Milde og Fjøsanger, der de korresponderte med toget. De dårlige veiene tålte imidlertid ikke de store bilene, og selv om det var bra trafikk måtte selskapet legge ned alt i 1918. (Arkiv etter dette selskapet finnes ikke ved Bergen Byarkiv.)

Automobilruta Milde-Bergen L/L  startet i 1920. Det var et rent bygdeselskap, der lokale krefter med Martin Birkeland og åtte andre, sto bak finansieringen. Selskapets første rute gikk mellom Milde-Hjellestad og Bergen, og ble trafikkert av to elleve-seters Ford T-biler. Etter hvert kom det ruter til Flesland, Sletten, Ytre Midtun, Grimstad og Sælen. Økonomien i Automobilruta Milde-Bergen var god de første årene. I 1927 kjøpte selskapet opp konkurrentene Kr. Prestegaard og Oskar Andersen.

Under 2. verdenskrig ble driften problematisk. Det var vanskelig å få fatt i reservedeler, drivstoff eller nye busser, og bussene måtte snart montere vedgassgeneratorer. I 1945 sto det dårlig til med selskapet både økonomisk og materielt. I årene 1945-1948 ble det bygget elleve busser på brukt understell. I tillegg ble det bygget seks busser på nytt understell. Garasjeanlegget på Søreide ble utvidet.

Selskapet ble oppløst i 1957 og eiendelene kjøpt opp av Bilruta Milde-Bergen L/L. Arkivene er overført og videreført i det nye selskapet.

Møtereferat datert 18. mai 1925, funnet i møtebok for styret 1920-1954.

Sammen med Sund kommune opprettet Bilruta Milde-Bergen en båtrute kalt Sundbussen i 1950, som gikk mellom Hjellestad og Klokkarvik med busskorrespondanse på begge sider. De drev også i noen år en bilrute fra Klokkarvik og utover, selv om det egentlig var Sotra Billags konsesjon. Ettersom trafikken økte og det ble satt inn bilferge i stedet for motorbåt, overtok Sotra Billag denne kjøringen.

På begynnelsen av 1950-tallet gikk virksomheten med underskudd. Løsningen på de finansielle problemene ble å oppløse Automobilruta Milde-Bergen og danne et helt nytt selskap i 1957, Bilruta Milde-Bergen L/L. Dette selskapet kjøpte så all eiendom fra Automobilruta Milde-Bergen for kr 30.000, en sum som tilsvarte aksjekapitalen i det gamle selskapet. I det nye regnskapet ble bilene skrevet opp i verdi, og underskuddet eliminert.

Press fra myndighetene om en samordning av busstrafikken i Fana og Os, resulterte i at Bilruta Milde-Bergen fusjonerte med Fana-bilene og Bilruta Os-Bergen 16. oktober 1964 og dannet Bilruta Fana-Os-Milde L/L.

Bilruta Milde-Bergen L/L holdt til på Milde, Blomsterdalen, Hjellestad og Flesland, før de i 1937 fikk bygget garasje, verksted og kontor på Søreide.

Hvor

Arkivmaterialet etter Bilruta Milde-Bergen L/L (A-3816) og Sundbussen AS MS (A-3823) finnes ved Bergens Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkiv etter Bilruta Milde-Bergen L/L spenner over årene 1920-1965. Det er bevart møtebøker for styre og årsmøte, noe regnskap, et register over luteiere, samt et historiehefte utgitt ved bilrutas 40-års jubileum. Foto finnes samlet i arkiv etter Gaia Trafikk, serien U.

Her er samlet en del fotografier fra busselskapene som var forløpere til Gaia, så som Bergen Sporvei, Pan Trafikk, Bilruta Fana-Os-Milde, Bilruta Fana-Bergen, Bilruta Os-Bergen, Bilruta Milde-Bergen, Åsane Billag, Laksevåg kommunale rutebilselskap etc.

Klausulering og tilgang

Arkivet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Arkivet er grovordnet.

Litteraturhenvisning

 • Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten: Sporveien i Bergen. Bergen 1997
 • Marthinussen, Olav (red.): 80 år på sporet. Nytt Spor jubileumsnummer 1977
 • Myrvoll, Siri: Fra Triangelen til Duo. Små gløtt inn i Bergen Sporveis historie. Bergen 1998

Lister og referanser

 • BBA A-3816 Bilruta Milde-Bergen L/L
 • BBA A-3823 Sundbussen AS MS
 • BBA A-3812 Gaia Trafikk AS
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *