Hva

Forløperen til Norges Husmorforbund var Hjemmenes Vel Landsforbund som på initiativ av Marie Michelet ble stiftet i 1915.

De første årene var opplæring i barnstell, matlaging og arbeidsstuer for barn viktig, samt opprettelse av husmorvikarordninger. I 1933 ble navnet endret til Norges Husmorforbund og frem til 1940 var det stor aktivitet i mange nye husmorlag landet rundt. Kosthold, svangerskap, spebarnskontroll og helsestasjoner for mor og barn var viktige arbeidsområder. Barnehager, barneparker og lekeplasser ble også først igangsatt av husmorlag. I mellomkrigstiden var det blitt 600 foreninger landet rundt med over 30.000 medlemmer. Under krigen ble aktiviteten trappet ned, men i tiden etterpå ble mange nye husmorlag startet opp over hele landet. Et viktig formål var å formidle kunnskap og å heve husmorens status og kompetanse. Husmoren og husmorlagene var en sentral brikke i gjenoppbyggingen av landet vårt.

I 1959 hadde Norges Husmorforbund 65.000 medlemmer som jobbet lokalt og sentralt for barnehager, arbeidsstuer, husstellopplæring, ekteskapslovgiving, pensjonspoeng og mye mer. Dette tiåret kalles Husmorepoken i norsk historie og medlemsmassen var en maktfaktor i samfunnet.

Husmorlagene i og rundt byen vår var knyttet sammen i en lokal krets som var et bindeledd mellom lokallaget og det sentrale Norges Husmorforbund. Kretsen hjalp til med å stifte lokallag i de nye bydelene som vokste frem på 1950, -60 og -70 tallet. Samtidig ble det holdt kurs for å skolere medlemmer og tillitsvalgte i lokallagene. Husmorlagene fikk en viktig funksjon i de ulike nærmiljøene med aktiviteter og tiltak for barn og voksne. Fremdeles var de fleste kvinner hjemmearbeidende og fellesskapet i husmorlaget ble viktig for mange.

Fra 1980-tallet og utover mot århundreskiftet ble det mindre aktivitet i husmorlagene rundt om i landet. Mange lag legges ned og medlemstallet synker. Slik også i og rundt Bergen. Kvinnene jobber, det offentlige har overtatt barnehager, SFO har erstattet 6-årsklubber, kort sagt samfunnet har endret seg. Som en følge av dette skifter organisasjonen i 1997 navn til Norges Kvinne- og Familieforbund. Mange av sakene som husmorforbundet satte i gang er etter hvert overtatt av stat og kommune og den hjemmeværende husmoren er nesten forsvunnet. Fokus rettes nå mot hele på familien.

Hvor

Arkivene etter en del husmorlag fra Bergen og omegn er levert til Bergen Byarkiv i forbindelse med innhenting av arkiv fra barnehager. Det var ofte det lokale husmorlaget som hadde startet barnehagen som siden ble kommunal.

De fleste arkivene etter husmorlag i vårt nærområde ble overlevert til Bergen Byarkiv høsten 2010 via Bergen og Midthordland krets av Norges Husmorforbund. Kretsen har regler som pålegger de lokale husmorlagene å avlevere materialet sitt når laget legges ned. Arkiver etter 22 nedlagte lokale lag er gjennomgått og ordnet av kretsen. Samtidig ble også materiell fra de lokale kretskontorene overlevert.

Hvilke opplysninger

Arkivene etter de forskjellige lagene inneholder protokoller fra årsmøter og styremøter, samt årsmeldinger og møtereferater, regnskapsbøker og regnskapsbilag, medlemslister som viser vekst og tilbakegang m.m. Aktiviteter i arbeidsstuer for barn, kurs, studieringer, barnehager, 6-årsklubber, sosiale tiltak for medlemmer og lokalsamfunnet er dokumentert. Det vil også finnes diverse skriv, oppslag, sanger, fotoalbum og referater fra jubileer, basarer, juletrefester, dugnader, pluss avisutklipp med mere.

Noen lag har egen lagsavis som forteller om små og store begivenheter. Mange lag har bevart mye materiell som gjenspeiler tiden det ble skapt i. Andre etterlater seg kun årsmeldinger og regnskapsbøker.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er tilgjengelig ved Bergen Byarkiv.

Lister og referanser

Følgende arkiver knyttet til lokale husmorlag og krets/gruppe av Norges Husmorforbund finnes på Bergen byarkiv:

 • BBA A-1650 Fana Husmorlags barnehage 1945 – 1987
 • BBA A-1651 Fana Husmorlag  1936 – 1987
 • BBA A-2554 Fyllingsdalen husmorlag 1946 – 1992
 • BBA A-2931 Søreide Husmorlag 1955 – 1998
 • BBA A-3759 Husmorlagenes legekontroll, Fana sone 1977 – 1989
 • BBA A-3805 Salhus Husmorlag 1939 – 2000
 • BBA A-3890 Lønborg  husmorlag
 • BBA A-4412 Ulsetåsen husmorlag
 • BBA A-4578 Lyshovden husmorlag 1979 – 2005
 • BBA A-4579 Mannsverk husmorlag 1969 – 1979
 • BBA A-4580 Mjølkeråen husmorlag 1973 – 2004
 • BBA A-4582 Prestestien husmorlag 1971 – 1999
 • BBA A-4583 Sandviken husmorlag 1946 – 1981
 • BBA A-4584 Sevdalen husmorlag 1976 – 1988
 • BBA A-4585 Smiberget husmorlag 1971 – 1994
 • BBA A-4586 Slettebakken husmorlag 1964 – 1977
 • BBA A-4587 Søfteland husmorlag 1972 – 1977
 • BBA A-4588 Tjernet husmorlag 1976 – 1997
 • BBA A-4589 Varden husmorlag 1966 – 2006
 • BBA A-4590 Fyllingen husmorlag 1992 – 2001
 • BBA A-4591 Åsane husmorlag 1966 – 2004
 • BBA A-4593 Brønndalen husmorlag 1967 – 1986
 • BBA A-4594 Fjellveien husmorforening I 1946 – 1950
 • BBA A-4595 Fjellveien husmorforening I I 1958 – 1972
 • BBA A-4596 Bergen krets av Norges Husmorforbund 1953 – 1979
 • BBA A-4597 Midthordland krets av Norges Husmorforbund 1973 – 1979
 • BBA A-4598 Bergen og Midthordland krets av Norges Husmorforbund 1980 – 1999
 • BBA A-4599 Midthordland gruppe av Hordaland krets av Norges Husmorforbund 1948 – 1957
 • BBA A-4600 Indre Midthordland gruppe av Hordaland krets av Norges Husmorforbund 1957 – 1973
 • BBA A-4601 Gruppe Syd Bergen krets av Norges Husmorforbund 1956 – 1977
 • BBA A-4602 Gruppe Vest Bergen krets av Norges Husmorforbund 1963 – 1977
 • BBA A-4603 Gruppe Nord Bergen krets av Norges Husmorforbund 1956 – 1977
 • BBA A-4604 Haukås husmorlag 1975 – 1998
 • BBA A-4605 Hordvik husmorlag 1975 – 1998
 • BBA A-4606 Kronstad Husmorforening 1955 – 1974
 • BBA A-4607 Landås husmorlag 1969 – 1978
 • BBA A-4608 Legdene husmorlag 1970 – 1977
 • BBA A-4609 Loddefjord husmorlag 1974 – 2004
 • BBA A-4610 Bergen Hjemmenes Vel 1928 – 1999
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *