Hva

Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Domkirken 1768. Illustrasjon hentet fra Hildebrandt Meyers manuskripter (A-0527).
Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Domkirken 1768. Illustrasjon hentet fra Hildebrandt Meyers manuskripter (A-0527).

Domkirken i Bergen er hovedkirke for Bjørgvin bispedømme, og sognekirke for Domkirken menighet. Den har ca. 1000 sitteplasser.

Domkirken var i middelalderen kjent som Olavskirken i Vågsbunnen. Den nevnes i Sverres saga i 1181. På første halvdel av 1200-tallet ble kirken overtatt av fransiskanerne, som anla et kloster rundt den. Kong Magnus Lagabøte ble gravlagt der. Kirken brente to ganger i denne perioden, i 1248 og 1270.

Bergens første domkirke var den store Kristkirken, som lå nær Håkonshallen. Denne ble revet av lensherre Eske Bille i 1531, angivelig av hensyn til forsvaret av Bergenhus festning.

Etter reformasjonen 1536-37 ble altså den gamle fransiskanerkirken i Vågsbunnen Bergens nye domkirke. Den ble også sognekirke for det ene av byens to norske kirkesogn. Den første protestantiske biskopen, Gjeble Pederssøn, iverksatte nødvendige reparasjonsarbeider. Han fikk i 1553 bygget et nytt tårn utstyrt med ur over midtskipet. ”Mester Gjeble” fikk også installert et orgel, fra Bremen.

Kirken brente både i 1623 og i 1640, men ble gjenoppbygget. På denne tiden ble kirken utstyrt med nytt tårn ved enden i stedet for over midtskipet. Den store bybrannen i 1702 påførte kirken svært store skader. Før kirken kunne tas i bruk igjen, måtte det til en omfattende restaurering. Kirken ble også utvidet med et nytt sideskip, og den fikk forhøyet tårnet. I 1749 ble kirken utstyrt med et nytt orgel, bygget av Gottfried Heinrich Gloger.

I perioden 1880–83 gjennomgikk kirken ennå en omfattende restaurering, ledet av arkitektene Christie og Blix. Rokokkointeriøret ble fjernet, og kirken fikk et nygotisk interiør. I perioden 1963–69 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Peter Helland-Hansen.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Domkirken (A-1275). Arkivet dekker tidsrommet 1697-1906. Mye arkivmateriale gikk tapt under bybrannen i 1702. Derfor er det svært lite materiale fra tiden før dette.

I arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) finnes også materiale om Domkirken, vesentlig fra perioden 1905–1971. For materiale fra 1972 til 1984, må det søkes i arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026), og fra 1984 og framover i arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05).

I perioden 1984-1996 var Kirkeavdelingen en avdeling i Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (FKK). Da Kirkeavdelingen ble skilt ut fra FKK fikk det ingen konsekvenser for arkivfunksjonen, fordi Kirkeavdelingen hele tiden var en egen arkivskapende enhet.

En finner også arkivmateriale vedrørende Domkirken i arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140).

Hvilke opplysninger

Ligningsprotokoll for 1851. Arkivet etter Domkirken (A-1275).
Ligningsprotokoll for 1851. Arkivet etter Domkirken (A-1275).

I arkivet etter Domkirken (A-1275) finnes forhandlingsprotokoller, journaler, kopibøker, stolstadsprotokoller, jordavgiftsprotokoller, gravprotokoller, regnskapsbøker, kirkeskatt og mantallsprotokoller. Videre finnes materiale for Domkirkens fattigskole og fattigkasse. I tillegg er her arkivmateriale som vedrører restaurering av Domkirken 1880 – 1884 og en dokumentsamling som spenner over tidsrommet 1697–1885. Til denne dokumentsamlingen er det utarbeidet en innholdsfortegnelse.

Protokollene med innført kirkeskatt er for perioden 1871-1905 og kassabøkene for perioden 1864-1906. Kopibøkene strekker seg over perioden 1821-1838. Materialet som omhandler Domkirkens sogns fattigskole inneholder regnskap for perioden 1756-1849, brev til Inspeksjonen 1822-1871,  journal for Inspeksjonen 1821-1906 og skoleprotokoll 1827-1852.

Fattigkassens  regnskapsmateriale er fra årene 1756-1849 og brevsamlingen fra 1821-1847. En samling dokumenter vedrørende Abraham Wessels legat er fra perioden 1776-1860 og en protokoll fra Borgermester Trøyels og Madame Kønigs legat er for perioden 1756-1857 (jfr. A-0307).

Arkivet etter Domkirken er ikke ordnet. Derfor må det inntil videre tas forbehold om riktigheten av årstall/perioder. Store deler av arkivet har tidligere tilhørt Stadsportarkivet.

I arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) finnes arkivmateriale om Domkirken. Det meste handler om restaurering, reparasjon og oppussing samt utsmykking på 1900-tallet (Dac vol. 1 og vol. 15-19). Her finnes også noe regnskapsmateriale og inventarfortegnelse.

I arkivet etter Rådmannens fellessekretariat (A-3371) finnes noe arkivmateriale om Domkirken av administrativ karakter.

Arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026) inneholder materiale om Domkirken som vedrører orgel og brannsikring. Videre er her en inventarfortegnelse.

I arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05) finnes noe spredt materiale, blant annet av administrativ karakter. Det samme gjelder for arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (A-2969.01).

I arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140) finnes opplysninger om Domkirken i seriene Fu og Taad: Serien Fu inneholder protokoller som navngir personer som er gravlagte ved Domkirken. Serien Taad finner en kart og tegninger fra 1880-1982.

Domkirkens virksomhet var velsignet med flere legat (L-166, L-558, L-643, L863, L-866, L-883 og L-891). Legatene var administrert av Legatinspeksjonen (A-2987). Derfor finnes arkivmaterialet i Legatinspeksjonens arkiv.

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Personopplysninger er taushetsbelagt i 60 år.
 • Se forøvrig temaord Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

 • Vanlige bestillingsprosedyrer.

Problemer

Arkivet etter Domkirken (A-1275) er ikke ordnet og listeført.

Litteraturhenvisning

 • Bugge, Anders: Bergens Domkirke. Historisk oversikt. 1931
 • Edvardssøn, Edvard: Bergens beskrivelse
 • Meyer, H.: Samlinger til den Berømmelige og Navnkundige Handel-Stad Bergen 1764. Utgitt av Bergens historiske forening ved B. E. Bendixen. Bergen 1904

Opplysninger hos andre

Kirkelige arkiver er dels kommunale og dels statlige. Arkivene etter biskop, domprost, prester og Stiftsdireksjon oppbevares ved Statsarkivet i Bergen. Her oppbevares også kirkebøkene. Elektroniske kirkebøker kan imidlertid søkes frem i databasen Digitalarkivet.no

Lister og referanser

 • BBA A-1275 Domkirken
 • BBA A-0096 Kirke- og begravelsesvesenet
 • BBA A-1026 Kirkeseksjonen
 • BBA A-2969.01 Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke
 • BBA A-2969.05 Kirkeavdelingen
 • BBA A-3371 Rådmannens fellessekretariat
 • BBA A-0527 De eligerte menn
 • BBA A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *