Hva

Kopibok for innkomne brev fra Bergens søndagsskole, 1802.

Bergens Søndagsskole ble opprettet av borgere og embetsmenn i 1802 for å gi et skoletilbud til håndverkslærlingene. (Det er altså ikke snakk om den haugianske søndagskole, som bare tar for seg kristendomsundervisning for sognets barn og unge.) Søndagsskolen ga gratis undervisning i skriving, regning, tegning og tysk noen timer hver søndag. Søndagen var det var den eneste dagen lærlingene hadde fri fra arbeidet. Skolen var den eneste skole på denne tiden som ikke ga undervisning i kristendom.

Søndagsskolen ble frem til 1832 ledet av skolemannen og organisten Fredrik Godtfred Bohr. Driften var finansiert gjennom gaver og bidrag fra privatpersoner og håndverkslaugene. Det fantes lignende skoler bl.a. i Oslo, Trondheim og København. Frem til 1840 jobbet lærerne uten lønn. Undervisningen var basert på frivillig arbeid og var gratis for elevene. Lærerne ble plukket ut blant de dyktigste elevene i de øverste klassene ved Søndagsskolen, Katedralskolen og Realskolen.

Skolen hadde flere tilholdssteder. I starten fikk de låne konsertsalen Altona av Det harmoniske selskap. Etter hvert trengte de større lokaler på grunn av stor etterspørsel, og fikk låne lokaler i komediehuset av Det dramatiske selskap. Endelig havnet de i Christi Krybbe skole og i friskolen sine lokaler.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Bergens Søndagsskole (A-1498).

I arkivet etter Legatinspeksjonen i Bergen (A-2987) finnes også opplysninger om skolen.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder en protokoll som fungerte som kopibok for innkomne brev (1802-1916) og en sensurprotokoll (1802-1836). Sistnevnte protokoll inneholder opplysninger om elevenes navn, hvem som var elevens mester, samt elevens forkunnskaper, karakterer og andre anmerkninger. Denne ligger søkbar på Digitalarkivet her Digitalarkivet.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

  • Nilsen, Halkild: Kirke- og skoleforhold i Bergen. I biskop Jacob Neumanns tid. Oslo 1948.

Opplysninger hos andre

Om lærere m.m. finnes opplysninger i Haugens kartotek, som blir oppbevart på Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

  • BBA A-1498 Bergens Søndagsskole
  • BBA A-2987 Bergen kommune. Legatinspeksjonen

Digitalisert materiale

Sensurprotokollen finnes søkbar her Digitalarkivet.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *