Hva

Vekselskolens hovedbok for piker, 1826 - 1848.
Vekselskolens hovedbok for piker, 1826 – 1848.

Vekselskolen, eller Lancasterskolen som den også ble kalt, fikk skolemannen og organisten Fredrik Godtfred Bohr kjennskap til under et opphold i Stockholm. Skolen ble organisert slik at de eldre elevene underviste de yngre. De eldste ble undervist av læreren. Læreren skulle sette opp en nøyaktig tabell for opplæring på hvert alderstrinn som måtte følges med pinlig nøyaktighet for at det skulle fungere.

Fattigskolene hadde ikke god nok kapasitet for byens mange fattige barn. Vekselskolen skulle avhjelpe denne situasjonen. Flere barn fikk dermed undervisning til en lavere kostnad.

Vekselskolen ble opprettet på Christi Krybbe i 1825, initiert av biskop Jacob Neumann og Bohr. Skolen tok imot 335 elever. Planen var å utvide skolen for å kunne ta imot flere elever. Men dette ble det ikke noe av, for systemet med vekselundervisning fungerte dårlig i Bergen bl.a. fordi man ikke fant en dyktig nok lærer til å drive det hele. Skolen hadde også en del motstandere, blant annet Hans Holmboe, datidens rektor ved katedralskolen. Han oppfattet undervisningen som åndeløs dressur, uten verdi for elevenes karakterdannelse.

Skolen ble lagt ned i 1848.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Vexelundervisningen (A-1327). I Christi Krybbes arkiv (A-0082) finnes en s.k. nedtegnelsesprotokoll (volum Md 1) som omhandler vekselskolen.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Vexelundervisningen inneholder en regnskapsbok fra 1826-1848. Her finnes en eksamensprotokoll fra 1841-1850 med opplysninger om elevenes navn, karakterer og anmerkninger. Jentene er ført inn i første delen av boken, guttene bakerst. En hovedbok for pikeavdelingen fra 1826-1848 gir opplysninger om elevenes personalia, karakterer og anmerkninger, samt forsørgers navn, stilling og bosted.

Digitalisert

Vi har digitalisert hele arkivet.

Lover mv. knyttet til emne

Se artikkelen skole.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

  • Hoprekstad, Olav: Fattigskule Ålmugeskule og lærearstand i Bergen fram til 1889. Bergen 1950. (m 372.94837 Ho)
  • Lorentzen, Bernt: Den berømmelige handelsstad Bergen gjennom tidene 1814-1916. Bergen 1977. (948.37 Lo)
  • Nilsen, Halkild: Kirke- og skoleforhold i Bergen. I biskop Jacob Neumanns tid. Oslo 1948.

Opplysninger hos andre

Sognepresten hadde ansvar for skolene i sitt sogn og biskopen i Bergen hadde hovedoppsyn med skolene i Bergens stift. Det kan finnes opplysninger om eldre skoler i prestearkivene og i bispearkivet. (I perioden 1822-1848 var Jacob Neumann biskop i Bergen. I bispearkivet for denne perioden finnes det opplysninger om vekselskolen.) Om lærere m.m. finnes opplysninger i Haugens kartotek. Prestearkivene, bispearkivet og Haugens kartotek blir oppbevart på Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

  • BBA A-1327 Vexelundervisningen
  • BBA A-0082 Christi Krybbe skoler
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *