Hva

Bergen Byarkivs Innsynsløsning, startsiden

Royal lønn er Bergen kommunes lønnsystem i perioden 1990  til 1.mai 1999 da NLP ble tatt i bruk. Systemets opprinnelig navn Danalønn ble endret til Royal lønn i løpet av bruksperioden.

Data fra Royal lønn ble i 2003 overført til en innsynsløsning utarbeidet av firmaet Webstep på oppdrag fra Bergen Byarkiv. Denne løsningen var tilgjengelig for ansatte på Lønnskontoret via egen pålogging. Etter at den nye Innsynsløsningen for historiske data var godt etablert på byarkivet, var det naturlig å overføre også Royallønn til dette formatet, slik at man får tilgang til dataene via samme brukergrensesnitt.

Dataene i Royal lønn kan være nyttige for å sjekke en persons pensjonsrettigheter og ansiennitet.

Alle dataene er også deponert i format for elektroniske langtidslagring, noe som er pålagt.

Hvor

Innsyn Adm & økonomi

Royal lønn er en del av byarkivets elektroniske innsynsløsning. Databasen ligger på server hos IKT Drift i Bergen kommune. Løsningen er tilgjengelig for ansatte i Bergen kommune via kommunens intranett.

Tilgang til dataene i Royal lønn får man under fanen Adm & økonomi i Innsynsløsningen.

Se artikkel om Elektroniske arkiv.

Hvilke opplysninger

Innsyn Royal lønn

I Royal lønn er kun data knyttet til lønnstransaksjoner og ansettelse i Bergen kommune tilgjengelige. Bruk Innsynsløsning for BKPAIS (personal- og adminstrasjonssystem) for å finne flere data om personene.

Søk i Royal lønn gjøres via personnummer, navn og firmanummer, gjerne i kombinasjon. Personer ligger flere ganger hvis det er ansettelse i ulike avdelinger. Ulike data om personen vises og for mange er feltet «ansiennitet fra» fyllt ut. Fra personbildet er det tilgang til lønnslipper samt lønns & trekkoppgaver fra årene personen har vært ansatt i Bergen kommune. Dataene er fra perioden 1990 til 1999.

Royal lønn har 6 ulike kodetabeller med lister over firma, stillinger, regulativer, lønnsarter med mere.

Innsynsløsningen fra personalsystemet BKPAIS har data fra samme periode som Royal lønn og mange personer vil finnes i begge systemene men med ulike opplysninger.

Lover mv. knyttet til emne

Byarkivet er ansvarlig for kommunens elektroniske arkiv. Målet er derfor å kunne ta vare på elektronisk datasystemer selv om maskinvare, programvare og operativsystemer skiftes ut.

Byrådets vedtak 27.06.2001 presiserer at arkivering av elektroniske systemer i Bergen kommune skal skje i samsvar med Riksarkivets bestemmelser om elektronisk arkivering i offentlig sektor. På grunnlag av dette har Bergen Byarkiv per 20.05.2009 utarbeidet egne retningslinjer for avlevering av elektronisk materiale, BKSAK – 200908209.

Bergen Byarkiv har valgt å ta vare på avleverte data i to ulike format gjennom prosjektet Historisk Elektronisk Arkiv (HEA) og for fremtidige avlevering.

  • Filer på formater som beskrevet i Arkivplan for Bergen kommune. 
  • Lage brukervennlig elektronisk innsynsløsning på de samme dataene, tilgjengelig via kommunens intranett.

Klausulering og tilgang

Ansatte i Bergen kommune som har jevnlig behov for å gjøre oppslag i gamle data om lønn og ansettelser, kan få tilgang til modulen Royal lønn i Innsynsløsningen. Det vil i hovedsak være personer som jobber med lønn- og personalsaker. Tilgang opprettes etter søknad til systemansvarlig ved Bergen Byarkiv.

Pålogging til Innsynsløsningen skjer via vanlig påloggingskode og passord for kommunalt ansatte.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Hvis man ikke har egen tilgang til Innsynsløsningen, kan Formidlingsavdelingen ved Bergen Byarkiv gjøre søk i alle modulene.

Kommunale brukere som ønsker tilgang til Royal lønn i Innsynsløsningen, må via sin avdelingsleder sende bestilling til Bergen Byarkiv. Brukere får deretter tilgang og kobler seg opp via eget ikon på dataskjermen sin. Det er utarbeidet et bestillingsskjema.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *