Hva

Bygningstegning fra byggesaksmappen for Edvard Griegsvei 18.

Bygningstegninger eller arkitekttegninger er tekniske beskrivelser av byggverk i plan, snitt, fasader og detaljer, samt perspektiv. Med bygningstegninger menes her først og fremst tegningskopier som har inngått som en av del av den kommunale saksbehandlingen, f.eks. i en byggesak e.l., se Byggesaksmapper og Byggemelding.  Se også Statiske beregninger. For originale arkitekttegninger se Arkitekttegninger. For oppmålingstegninger se Bygningstegninger, oppmålinger.

Hvor

Det viktigste arkivet når det gjelder bygningstegninger for Bergen er Byggesaksavdelingens Bergensarkiv for byggemeldinger. Det er her registrert under Bygningssjefen i Bergen (A-0430). I arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540) er det byggesaksmapper med bygningstegninger fra 1972 og frem til 2006. Dette arkivet er delt inn i soner: sentrum, Arna, Fana, Laksevåg og Åsane. I tillegg finnes det byggesaksmapper i arkivene etter Fana kommune (A-0503), Åsane kommune (A-2786) og Haus/Arna kommune (A-0051).

Alle byggesaksmapper er skannet og innholdet  er tilgjengelig digitalt. Originaldokumentene er overført til Bergen Byarkiv.

Bygningstegning fra byggesaksmappen for gnr. 37, bnr. 375 Laksevåg.

Kopier av bygningstegninger kan også finnes i arkivene etter byggherren. Det største tegningsarkivet over kommunale bygninger er arkivet etter Byggprosjektavdelingen (A- 2692). Dette inneholder tegninger av skoler, brannstasjoner, idrettsanlegg, boliger reist med kommunal støtte m.v. Tegninger av samme type bygninger finnes også i arkivene etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511), Boligrådet (A-0513) og Boligarkitekten (A-0514). Ellers vil det ofte være tegningskopier av kommunale bygninger i de ulike formannskapsarkivene. Også arkivene etter ulike offentlige og private institusjoner som skoler, sykehus, alders- og pleiehjem kan inneholde bygningstegninger.

Hvilke opplysninger

I Bergen var det først med bygningsloven av 1899 at det kom krav om at kopier av bygningstegninger skulle følge byggemeldingen. I Byggesaksavdelingens Bergensarkiv for byggemeldinger finnes det derfor ikke tegninger før dette årstallet.

I arkivene etter de tidligere omegnskommunene finnes det som regel ikke bygningstegninger lenger tilbake enn til 1930-50-årene avhengig av når bygningsloven ble innført. Se artiklene

Hvor

Kravene til tegninger har variert med de ulike bygningslovene, men i hovedsak er de fleste byggemeldinger for nybygg vedlagt en situasjonsplan og tegninger av fasader, snitt og grunnplaner. Enkelte byggemeldinger er også vedlagt statiske beregninger.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Bygningstegninger er i hovedsak fritt tilgjengelig, men det er enkelte unntak. Se byggesaksmapper.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner. For bygningstegninger i byggesaksmappene, se byggesaksmapper.

Problemer

Det er svært sjelden det foreligger nybygningstegninger av hus bygd før 1899. Det vil også ofte være vanskelig å finne tegninger av bygninger som til enhver tid lå utenfor bygningslovens jurisdiksjon. Dette gjelder f.eks. bygninger i de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg, Årstad og Åsane. Her ble den generelle bygningslovgivningen ikke gjort gjeldene før i 1965.

Et annet problem er at byggesaksmappen kan mangle oppdatert informasjon. Det kan tenkes at siste versjon av tegninger ikke er sendt inn, eller at huset er endret uten at tegningene er oppdatert. «Jamen, det er jo ikke slik det ser ut!» er derfor en ikke uvanlig kommentar når innholdet i byggesaksmappen gjennomgås av folk som kjenner huset.

Litteraturhenvisning

 • Henrik v.Achen: Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrasjonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene. Bergen Byarkivs skrifter, rekke A nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.
 • Henrik v. Achen: En del arkiver vedr. bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Arkivfortegnelse. Bergen Byarkivs skrifter, rekke B, nr.1. Bergen Byarkiv 1983.

Lister og referanser

Bergen: private bygninger:

 • BBA A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen 1972-.
 • BBA A-2617 Bergen kommune. Sunnhetsvesen. Tegninger av enkelte eldre bygninger.
 • BBA  A-2307 Nævdal, Johannes Halvorsen, byggmester. Tegninger av enkelte eldre bygninger. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Bergen: kommunale bygninger og private bygninger reist med kommunal støtte:

 • BBA A-0514 Bergen kommune. Boligarkitekten). Tegninger av eldre kommunale bygninger.
 • BBA A-0518 Bergen kommune. Boligrådet. Tegninger av eldre kommunale bygninger.
 • BBA A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling. Tegninger kan ligge i saksarkivet. Det finnes lister over arkivet, men ingen tegningsoversikt.
 • BBA A-2691 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Tidligere omegnskommuner: private bygninger:

 • BBA A-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen .
 • BBA A-0438 Fana bygningsråd. Inneholder enkelte tegninger.

Tidligere omegnskommuner: kommunale bygninger og private bygninger reist med kommunal støtte:

 • BBA A-2995 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen. Hovedsakelig kommunale bygninger. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0057 Haus/Arna kommune. Formannskapet. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-0501 Fana kommune. Formannskapet. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
 • BBA A-1252 Åsane kommune. Formannskapet. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon
 • BBA A-1543 Laksevåg kommune. Formannskapet. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Digitalisert materiale

Skriv ut artikkel

Skrevet av

19 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *