Hva

Notater fra en obduksjon. Arkivet etter Møllendal asyl.

Obduksjon er undersøkelse av lik for å bestemme dødsårsak og for å studere sykdomsvirkninger i indre organer. Obduksjon kan også fortelle om virkningen av evt. behandling og medisinering. Således kan obduksjon bl.a. bidra til å forebygge og bekjempe sykdom og skade.

Obduksjon har blitt utført i flere hundre år. I Norge kjenner en til utførte obduksjoner fra slutten av 1700-tallet, bl.a. i Bergen ved stadsfysikus Johann Gottfried Erichsen. Fra slutten av 1800-tallet ble obduksjoner utført i økende grad og mer systematisk ved de største sykehusene.

Hvor

Opplysninger om obduksjon finnes først og fremst i obduksjonsrapporter, obduksjonsprotokoller og pasientjournaler fra de ulike institusjons- og sykehusarkivene ved byarkivet, som Haukeland Sykehus (A-2050.16), St. Jørgens Hospital (A-0313), Mentalsykehuset i Bergen (A-2068), Neevengården sykehus (A-1887) og Møllendal sykehus (A-1891), samt i arkivene etter sunnhetsvesen/helseråd.

Sporadiske opplysninger kan også finnes i pasientmapper i arkivene etter andre institusjoner ved byarkivet, som legesentre, eldresenter o.a.

Hvilke opplysninger

Sykejournalene ved Medisinsk avdeling B, Haukeland Sykehus inneholder opplysninger om obduksjon. I tillegg finnes opplysninger som personalia, innkomstdato, antall liggedager, rekvirent, diagnose, sykehistorie, epikrise, laboratorieresultat, sykdom i familien/nabolag, smittekilde m.m. Journalene er fra tiden 1912 til 1971.

Obduksjonsprotokollen fra St. Jørgens Hospital er langt eldre: fra 1841 til 1864. Obduksjonsprotokollene fra sinnssykeasylene Mentalsykehuset i Bergen, Neevengården sykehus og Møllendal sykehus, går fra 1870 til 1923. Protokollene inneholder informasjon om utførte obduksjoner av tidligere pasienter.

I arkivet etter Bergen Sunnhetsvesen/Helseråd finnes protokoller som inneholder rapporter fra bl.a. obduksjoner i tiden 1854 til 1914.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Pasientarkiver og herunder obduksjonsprotokoller inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Byarkivet har en forsiktig linje med å gi tilgang til obduksjonsrapportene og -protokollene. Materialets karakter krever at byarkivet og/eller arkivskaper vurderer innsynskravet også etter helsepersonellovens § 24. I vurderingen skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. Byarkivet vurderer skjønnsmessig forespørselen etter disse kriteriene; hvem den innlagte var, den som etterspør sin relasjon til den innlagte, bruken av opplysningene, hvor kjente opplysningene er m.m.

Den som evt. får innsyn signerer derfor en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av bl.a. personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Ved Statsarkivet i Bergen finnes også opplysninger om obduksjon. I arkivet etter Gades institutt for patologi (rettsmedisin) finnes bl.a. filmruller (kopier av originaldokumenter) fra rettslige undersøkelser med bilder fra obduksjoner fra 1912-1974.

Fra arkivet etter Kvinneklinikken oppbevart ved Statsarkivet finnes en protokoll over rettslig likskue 1903-1911 med beskrivelse bl.a. av obduksjon.

Ellers finnes her en obduksjonsprotokoll 1865-1898 i arkivet etter Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, og en obduksjonsprotokoll 1849-1897 i arkivet etter Lungegaardshospitalet.

Ved Gades institutt finnes obduksjonsrapporter og -protokoller. Protokollene går tilbake til 1876 da obduksjonene ble foretatt ved Bergens kommunale sykehus på Engen. Her finnes også beskrivelser av rettslige undersøkelser/obduksjonsrapporter med register tilbake til 1912.

Fra først på 1800-tallet skulle alle praktiserende leger, både offentlig ansatte og privatpraktiserende, sende inn årlige medisinalberetninger til statlige helsemyndigheter angående helsetilstanden i befolkningen. Disse beretningene, som også gir informasjon om obduksjon, er oppbevart ved Riksarkivet. Imidlertid er opplysningene i hovedsak av statistisk art. Her finnes for øvrig medisinalberetninger for hvert tiår fra 1860 til 1960.

Ellers gir Dødsårsaksregisteret ved Statistisk Sentralbyrå oversikt over antall obduksjoner:

Lister og referanser

 • BBA A-0313 St. Jørgens Hospital, O 1 Obduksjonsprotokoll 1841-1864
 • BBA A-2068 Mentalsykehuset i Bergen, K 1 Obduksjonsprotokoll 1870 – 1894
 • BBA A-1887 Neevengården sykehus, Jd 1-5 Obduksjonsprotokoller 1870 – 1923
 • BBA A-1891 Møllendal sykehus, Je 1 Obduksjonsprotokoll 1897 – 1916
 • BBA A-2050.16 Haukeland Sykehus, Medisinsk avdeling B
  • Ja 1-27 1927-1954
  • Je 1-13 1933-1954
  • Jg 1-2 1940-1954
  • Jh 1-219 1912-1954
  • Ji 1-527 1955 – 1971
 • BBA A-2268 Fana kommune, Helserådet
 • BBA A-2271 Laksevåg kommune, Helserådet
 • BBA A-2314 Åsane kommune, Sunnhetsvesen
 • BBA A-2617 Bergen kommune, Sunnhetsvesen
 • BBA A-2903 Årstad kommune, Sunnhetsvesen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *