Hva

Ellev Jonsens søknad om understøttelse, med attester. 1841

Almisse er opprinnelig betegnelsen på en barmhjertighetsgjerning eller en gave til nødlidende. Kirken organiserte innsamling og fordeling av almisser til de fattige.

Denne oppgaven ble overtatt av fattigvesenet, og almisser ble i alle fall i Bergen betegnelsen på kontant hjelp til fattige på 17- og 1800-tallet. Begrepet synes ikke å ha vært brukt i de tidligere omegnskommunene. Der heter det understøttelse, og dette begrepet vinner etter hvert innpass i Bergen også.

Hvor

I arkivet etter Bergens fattigvesen (A-2588) finnes både søknader om almisse og protokoller over utbetalinger. Søknadene er fra årene 1828 – 1851, mens protokollene dekker perioden 1764 – 1884. For tiden før 1855 finnes det egne protokollrekker for hvert kirkesogn. Se under Lister og referanser nedenfor for en spesifisert oversikt.

Hvilke opplysninger

Et oppslag fra Bergens Hovedalmisseprotokoll for 1848 gir et tverrsnitt av de understøttede: en enslig mor, en enkemann, en enke og en syk. Innførsler fra Domkirkesognet

Protokollene gir opplysninger om navn, familieforhold, understøttelsens størrelse, samt henvisninger til tidligere og senere utbetalinger.

Søknadene kan noen ganger gi mer detaljerte opplysninger om søkerens familieforhold og situasjon.

Lover mv. knyttet til emne

 • Anordning 29. August 1755 om fattigvesenet i Bergen stift
 • Lov 20. September 1845 om fattigvesenet i kjøpstedene
 • Lov 20. September 1845 om fattigvesenet på landet
 • Lov 6. Juni 1863 om fattigvesenet i kjøpstedene
 • Lov 6. Juni 1863 om fattigvesenet på landet
 • Lov 10. Mai 1900 om fattigvesenet

Klausulering og tilgang

Klausultid 60 år er utløpt for dette materialet, som dermed i prinsippet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Rekvirering av protokoll eller boks til gjennomsyn på lesesal kan skje telefonisk, via e-post eller personlig oppmøte.

Forespørsel om undersøkelser vedr. konkret person fremmes skriftlig.

Problemer

Det er en del materiale som mangler pga tidlige kassasjoner.

Litteraturhenvisning

 • Høivik, Gerd Kristin: Almisser – ein studie av ulike motiv for å overføra ressursar til fattige. Hovudfagsoppgåve hausten 1997 Historisk institutt, Universitetet i Bergen. 102 s.

Opplysninger hos andre

En del almissesøknader og -protokoller er oppbevart ved Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

 • BBA A-2588 Bergen kommune. Sosialvesen

Bergen fattigvesens arkiv er ikke ordnet og foreligger i flere tilvekster. For den delen som inneholder almissemateriale benyttes den håndskrevne katalogen (1946) for Stadsportarkivet, s. 79 – 89. Følgende innførsler er relevante:

 • Nr. 1 – 42       Almisseprotokoller  1764 – 1884
 • Nr. 43 – 44     Register til samme   1846 – 1850
 • Nr. 45- 58      Almisseprotokoller for Korskirken    1775 – 1855
 • Nr. 63 – 91     Almisseprotokoller for Domkirken   1826 – 1855
 • Nr. 105-129    Almisseprotokoll for Nykirken   1830 – 1855
 • Nr. 303 – 310  Almisseansøkninger   1828 – 1851
 • Nr. 311          Liste over almisselemmerne   1840 – 1845
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *