Hva

Stadsporten malt av Julius Holck i 1910. Trappen tilhøyre leder opp til de tidligere arkivlokalene.

Stadsportarkivet er navnet på det gamle hovedarkivet for Bergen.

Navnet sitt har det fordi det var oppbevart i Stadsporten fra 1792 til 1971. Fra starten inneholdt det både kommunale og statlige arkiver. De statlige delene ble skilt ut i 1885 og 1922 og dannet grunnstammen i Statsarkivet i Bergen. De kommunale delene ble stående til 1971, da de ble deponert i Statsarkivet. Her sto de til 1980/82 da det meste ble tilbakeført til Byarkivet etter et større ordnings- og konserveringsprosjekt. (Se bystyresak 154/1980 og byarkivets årsmelding 1982)

De viktigste elementene i Stadsportarkivet er Magistraten, Skatteligningsvesenet, De eligerede menn, Borgervæpningen, Fattigvesenet, Arbeidsanstalten, endel kirker, stiftelser og legater, sykehuset, tukthuset, St. Jørgens Hospital, havnevesenet, folkeregisteret, div. kommisjoner, Årstad kommunes arkiv og arkivet etter Landsognenes formannskapsdistrikt.

Det er gjort flere kataloger over Stadsportarkivet. Det finnes håndskrevne kataloger fra 1848 og ca.1860. Anton Mohr Wieseners omordning av arkivet i 1909 resulterte i en trykt katalog fra 1911 (muligens Norges første trykte arkivkatalog!) Det er også utarbeidet en håndskrevet katalog fra 1946.  På grunn av omordningen er de stort sett foreldet nå. Men for arkiver som ennå er under ordning eller ikke ordnet på nytt, kan de to sistnevnte fremdeles være til noen hjelp.  Hovedsakelig gjelder dette arkivene etter fattigvesenet, kirkene, stiftelser og legater. De finnes oppstilt sammen med byarkivets øvrige kataloger.

Stadsportarkivet er registrert som byarkivets avlevering 1981/1. Av avleveringsregistreringen kan en se hvilket tilvekstnummer de enkelte arkivene har fått.

Av det opprinnelige deponerte materialet står ennå deler av Magistratens og Bergen kommunale folkeregisters arkiv igjen på Statsarkivet i Bergen inntil videre.

Som takk for at Stadshauptmann Lauritz Holthe Nicolaysen satte Stadsporten istand som byens arkivlokale i 1792 satte De eligerede menn opp en minnetavle til hans ære. Den henger i dag på Byarkivets lesesal.

Litteraturhenvisning

  • Espelid, Knut L.: Bergen bys arkiver. I: Bergen Historiske Forenings Skrifter nr. 69/70 s. 277 – 298. Bergen 1970.
  • Skivenes, Arne: Stadsportarkivet – en skatt og en skam. Et hedersminne frem i lyset. 1793 – 1993 – jubileet vi ikke feirer(3 artikler fra Byarken nr. 2 1993, s. 3-6 og s. 13. )
  • Wiesener, Anton M.: Byens arkiver. I: Bergen 1814-1914 bd. I, s. 574 – 581. Bergen 1914.
  • Katalog over Stadsport-arkivet optaget ved ordningen i Aaret 1909 af Anthon M. Wiesener. Udgivet af Bergens Kommune. Bergen 1911
  • Innstilling om flytting av «Stadsportarkivet» fra Statsarkivet i Bergen til Byarkivet. Bevilgning til istandsetting og transport. Bergens Kommuneforhandlinger 1980, s. 605-609 (sak 154/1980).
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *