Hva

Blaauwgården. 1937. Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung (BBA A-2123)

Arkitekt Leif Kuhnle Grung (1894-1945) var en av de ledende arkitektene i Bergen på 1920-, 30- og 40-tallet. Han var eksperimenterende og framtidsrettet, og hadde nye ideer om rasjonelle bygningsmetoder. Grung var en konsekvent forkjemper for den internasjonale modernismen med blant annet flate tak og store utsiktsvinduer. I flere foredrag og artikler argumenterte Grung mot den såkalte Bergensskolen, arkitekter inspirert av eldre vestlandsarkitektur. Samtidig brukte han noe av de samme trekkene som Bergensskolen i enkelte av sine bygg, blant annet i en rekke villaer med bratte tak og smårutete vinduer.

Søndre Bellevuevei 15. Utsnitt. 1933. Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung (BBA A-2123)

Grung ønsket egentlig å bli billedkunstner, og studerte grafikk og malerkunst i Kristiania 1912-1914. Deretter studerte han arkitektur ved Tekniska Högskolen i Stockholm, sannsynligvis som et kompromiss med familien. Etter en studiereise i Italia og praksis som arkitektassistent i Sverige, etablerte han egen praksis i Bergen i 1923.

Grung tegnet en rekke markante bygg både i Bergen sentrum og omegn. Blant de mest kjente er Blaauw-gården og Kalmarhuset, begge tegnet i 1936. For Blaauw-gården fikk han Houens fonds premie.

Helt fra starten av sin karriere var Grung sterkt engasjert i sosial boligbygging og arbeidet med å skaffe gode, selvstendige boliger til de husløse etter bybrannen i 1916. På Nymark i Årstad bydel utarbeidet han en bebyggelsesplan og tegnet om lag 180 boliger, hovedsakelig rekkehus, men også noen små eneboliger og tomannsboliger. Boligene ble overtatt av eierne i halvferdig stand. Anlegget, som stod ferdig i 1929, var inspirert av nye bolig- og planleggingsideer fra Tyskland og England.

Rekkehus, selvbyggerkolonien på Nymark. Utsnitt. 1927. Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung (BBA A-2123)

I 1926 hadde Grung vært i Amerika og kom hjem med nye ideer. I Fridalsveien bygde han hus til familien sin, det var enkelt, rasjonelt og inspirert av amerikanske bungalower. På 1920- og 30-tallet ble Fridalen bygget ut med boliger, forretninger og enkelte offentlige bygninger. I tillegg tegnet han flere andre boliger i området, blant annet for Langhaugen Egne Hjem, med hus i «italiensk stil» langs Birkeveien, Jomfrustien og Konvallveien.

Jægers Minde i ytre Sandviken er et annet område Grung utviklet, både med bebyggelsesplan og tegning av rundt 80 boliger, de fleste villaer i funksjonalistisk stil. Han har også satt sitt preg på Tveiterås, tidligere Tveiterås gård. Her tegnet han for det meste villaer for de mer bemidlede, men også et par mindre eneboliger og tomannsboliger.

Hvor

Leif Grungs tegningsarkiv (A-2123) blir oppbevart ved Bergen Byarkiv. Se ellers Lister og referanser nedenfor.

I forbindelse med byggeplaner kan det finnes opplysninger i Bergens kommuneforhandlinger.

Hvilke opplysninger

Tveiterås hageby, Paasches allé 3. 1938. Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung (BBA A-2123)

Arkivet etter Leif Grung inneholder hovedsakelig arkitekttegninger på bygninger han selv har tegnet. Arkivet er ikke komplett, men de fleste prosjektene hans er representert. Det varierer mye hvor mange tegninger hvert prosjekt inneholder, fra én tegning til rundt 80 tegninger. Store prosjekter som selvbyggerkolonien på Nymark inneholder flest tegninger.

Arkivet inneholder også noen få brev i forbindelse med byggeprosjekter i perioden 1939-1945.

Se vår nettutstilling her.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1961.12.05 nr. 2: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverksloven)

Klausulering og tilgang

Fridalen Egne Hjem, Jomfrustien 13. 1930. Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung (BBA A-2123)
Fridalen Egne Hjem, Jomfrustien 13. 1930. Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung (BBA A-2123)

Arkivet er sperret på grunn av materialets fysiske tilstand. Enkelttegninger kan likevel gjøres tilgjengelig etter kontroll av forsvarlig tilstand. Arkivet er deponert ved Bergen Byarkiv.

Ved bruk av tegningskopier til kommersiell bruk, f.eks. ved publisering eller arkitekt- og byggevirksomhet, påløper en arkivavgift.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsprosedyrer.

Problemer

Noen prosjekter mangler adresse, år og/eller oppdragsgiver. Arkivet inneholder også tegninger av prosjekter som ikke ble realisert.

Litteraturhenvisning

 • Byggverk i Bergen. En vandring i byarkivets tegninger og foto. En publikasjon fra Bergen Byarkiv. Bergen 2013
 • H. Holager og Å.M. Torvanger: biografi i NKL, bd. 1, 1982
 • P.J. Nordhagen: «Leif Grungs funksjonalistiske villaer», i Arkitektur i Norge. 1993
 • I.L. Pedersen og T.H. Valen: «Leif Grung. En funksjonalist i Bergen», i Arkitektur i Norge. 1993
 • Store Norske Leksikon

Opplysninger hos andre

Det finnes blant annet fotografier, akvareller, brev og hyttebøker i privat eie.

Lister og referanser

Arkiver ved Bergen Byarkiv hvor det finnes opplysninger om Leif Grungs arbeider:

 • BBA A-2123 Grung, Leif, arkitekt
 • BBA A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen 1972-
 • BBA A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling
 • BBA A-0246 Kartsamling fra flere etater
 • BBA A-0990 Fana kommune. Oppmålingsvesenet
 • BBA A-0967 Bergen kommune. Reguleringsvesenet
 • BBA A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen

Digitalisert materiale

Tegningsarkivet til Leif Grung er digitalisert.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *