Hva

Barnehjemmets formelle navn er «Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens barnehjem for barn fra tuberkuløse hjem». Barnehjemmet var i funksjon fra 1919 til 1981. Hjemmet hadde adresse Nyhavnsveien 4 i Sandviken, og var en fortsettelse av Maiblomsten barnehjem som startet i 1910.

Barnehjemmet var opprinnelig reist for å ta i mot tuberkulosetruede barn i Bergen. Etterhvert som tuberkulosen kom under kontroll, gikk institusjonen gradvis over til å bli en barnevernsinstitusjon hvor barna var plassert av barnevernsnemnda.

Barnehjemmet var privateid, og driften ble finansiert av rentene fra «Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat». Hordaland fylkeskommune overtok 01.01.1981, og 01.06 1981 ble institusjonen lagt ned.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkivmateriale etter Jacob R. Olsens barnehjem.

Barnehjemmets arkiv er i det alt vesentlige makulert. Dette skjedde etter at Hordaland fylkeskommune i 1980 besluttet å legge ned barnehjemmet. Likevel finnes noe materiale ved Hordaland fylkesarkiv og Statsarkivet i Bergen. Sosialdepartementets arkiv, som er avlevert til Riksarkivet, skal også inneholde materiale fra Jacob R. Olsens barnehjem. Samlet sett er det imidlertid bevart forholdsvis lite materiale.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

Litteraturhenvisning

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *