Hva

Akvarell som viser hjørnet av Småstrandgaten og Torgallmenningen, signert Finn Berners 1922. Arkivet etter Reguleringsvesenet. (A-0967, Ta:1)
Akvarell som viser hjørnet av Småstrandgaten og Torgallmenningen, signert Finn Berner 1922. Arkivet etter Reguleringsvesenet. (A-0967, Ta:1)

Utformingen av Torgallmenningen var en hovedsak i reguleringen av brannstrøket fra 1916, men det skulle gå hele syv år fra brannen til arkitekt Finn Berners plan ble vedtatt. Det var gjort flere forsøk på å utforme en plan for Torgallmenningen, først med den generelle bebyggelsesplanen for brannstrøket og i 1918 med en særskilt arkitektkonkurranse om utformingen av Torgallmenningen. Men verken grunneierne eller de kommunale etatene var fornøyde. I 1921 vedtok formannskapet å bevilge penger til å engasjere arkitekt Finn Berner til å utarbeide en samlet plan for Torgallmenningen. Også grunneieren måtte forplikte seg til å dekke en del av kostnadene, samt følge planen etter at den var vedtatt. Berner måtte forplikte seg til å samarbeide med fasadekomiteen.

Berners plan innebar en helt ny utforming av Torgallmenningen. Langs langsidene plasserte han sammenhengende seksetasjes bygninger avbrutt av fire gateåpninger. Ved å heve byggehøyden til seks etasjer, som er en etasje mer enn for bresten av brannstrøket, ville han fremheve plassens betydning. Bygningene var utført i en streng nyklassisistisk stil. De to nederste etasjene, som var forbeholdt forretninger og kontorer, hadde en lik utforming med store vinduer med halvsøyler imellom og en kraftig gesims over. Over forretningsetasjene var det fire kontor- og boligetasjer med regelmessige vinduer på glatte veggflater. Husene var like, men skulle differensieres ved hjelp av farger.

Arkitekt Finn Berners fasadeoppriss av Torgallmenningen 6, trolig fra 1922. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Hg:27)
Arkitekt Finn Berners fasadeoppriss av Torgallmenningen 6, trolig fra 1922. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Hg:27)

Også Berner ønsket å gjøre plassen mer lukket. Som avslutning mot øst ville han føre opp en triumfbuelignende bygning, mot vest plasserte han to doble søyleganger og midt på plassen et basseng. I hver av gatemunningene ønsket han å oppføre gateoverbygg. Ellers beholdt Berner gategulvet fra vinnerutkastet i arkitektkonkurransen fra 1918.

Fasadekomiteen var svært fornøyd med Berners plan og uttalte at den «ved sin rolige monumentalitet» ville sikre «Torvalmenningen en karakter av fornemt forretningsstrøk, som det har været forutsetningen at gi dette parti». De beklaget imidlertid at det ikke hadde vært mulig å overtale grunneierne til å akseptere gateoverbyggene. Berners plan ble vedtatt av formannskapet 22.03.1923, men det ble valgt å holde triumfbuen og skulpturene utenfor, da de ble ansett som spesielle kunstneriske oppgaver. Overbyggene i gatemunningene ble også sløyfet.

Akvarell av arkitekt Finn Berner som viser Torgalmenningen sett mot Fløyfjellet. I øst har Berner plassert en triumfbue og mot vest et Neptunmonument. Akvarellen er en omarbeidelse av en akvarell fra 1922 og bygningene har her fått overbygg. Arkivet etter Reguleringsvesenet. (A-0967, Ta:1)
Akvarell av arkitekt Finn Berner som viser Torgallmenningen sett mot Fløyfjellet. I øst har Berner plassert en triumfbue og mot vest et Neptunmonument. Akvarellen er en omarbeidelse av en akvarell fra 1922 og bygningene har her fått overbygg. Arkivet etter Reguleringsvesenet. (A-0967, Ta:1)

Se Bergensbrannen 1916 – en oversikt, Reguleringskonkurransen om brannstrøket 1916, Reguleringsplanen for brannstrøket 1916Bebyggelsesplanen for brannstrøket 1916 og Arkitektkonkurransen om Torgallmenningen i 1918.

Se ellers vår nettutstilling Byen som reiste seg fra ruinene. 

 

Hvor

Dokumentasjon av arkitekt Finn Berners arbeid med planen for Torgallmenningen finnes i flere ulike arkiver, som arkivene etter Reguleringsvesenet (A-0967), Tilsynsrådet for byens utseende (A-0435) og Rådmannen for 2. avdeling (A-0160). Se ellers under Problemer nedenfor.

 

Hvilke opplysninger

Arkivene etter Reguleringsvesenet, Tilsynsrådet for byens utseende og Rådmannen for 2. avdeling inneholder alle diverse korrespondanse knyttet til arkitekt Finn Berners arbeid med Torgallmenningen. Arkivet etter Tilsynsrådet for byens utseende inneholder f.eks. møtereferater og uttalelser knyttet til Berners planforslag, avtalen mellom grunneierne og kommunen, uttalelser fra andre arkitekter osv. Arkivet etter Reguleringsvesenet inneholder diverse tegninger, bl.a. akvareller av Torgallmenningen fra 1922 og 1932, samt en rekke fasadeoppriss og detaljtegninger som skulle være veiviser for de enkelte arkitektenes arbeid med de ulike bygningene på Torgallmenningen.

 

Klausulering og tilgang

Kopi av innstilling om Berners plan fra Tilsynskomiteen for byens utseende til 2. rådmann datert 20.09.1922. Arkivet etter Tilsynsrådet for byens utseende (A-0435, D:1)
Kopi av innstilling om Berners plan fra Tilsynskomiteen for byens utseende til 2. rådmann datert 20.09.1922. Arkivet etter Tilsynsrådet for byens utseende (A-0435, D:1)

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner

 

Problemer

Materiale etter arkitekt Finn Berners plan for Torgallmenningen har trolig gått tapt. I en artikkel i Teknisk Ukeblad nr.8 1923 presenterte arkitekt Finn Berner planen. Artikkelen er illustrert med flere akvareller, prospekter, geometriske oppriss og detaljer som ikke finnes igjen i arkivene ved Bergen Byarkiv.

Arkivet etter Reguleringsvesenet er heller ikke komplett. Særlig gjelder dette saksarkivet. Berners arbeid er imidlertid omtalt i blant annet møtebøker og kopibøker.

 

Litteratur

 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Bergen 1958.
 • Roald, Hans-Jacob: Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by. Bergen 2010.
 • Teknisk Ukeblad nr. 8, 1923.

 

Opplysninger hos andre

Bymuseet i Bergen, ved Gamle Bergen Museum, oppbevarer en modell av Torgalmenningen som trolig er lagd av arkitekt Finn Berner.

 

Lister og referanser

 • BBA-A-0967 Reguleringsvesenet
 • BBA-A-0435 Tilsynsrådet for byens utseende
 • BBA-A-0003 Bergen formannskap
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *