Hva

Innbydelse til konkurranse om den arkitektoniske utformingen av Torgallmenningen. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511, E:6).
Innbydelse til konkurranse om den arkitektoniske utformingen av Torgallmenningen. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511, E:6).

I forbindelse med reguleringen av Bergen sentrum etter bybrannen i 1916 var det særlig utformingen av Torgallmenningen som vakte debatt. Bebyggelsesplanen fra 1917 viste bygninger i en slags nordisk nyrenessanse med en tilbaketrukket første etasje med arkader foran. Plassen var tenkt lukket visuelt ved hjelp av frittstående bygninger mot øst og vest og buede søylerekker over noen av tverrgatene. Både grunneierne og flere innen de kommunale fagetatene var misfornøyde med forslaget til utformingen av Torgallmenningen. Det var særlig arkadene og gateoverbyggene det ble reagert på. Grunneierne mente dette var elementer som ikke passet i et norsk, moderne forretningsstrøk. Etter initiativ fra fasadekomiteen ble det besluttet å utlyse en arkitektkonkurranse om Torgallmenningens fasader, plassdekke og belysning.

Foto av perspektivtegning av Torgallmenningen. Arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerutkast «Jeg tok min nystemte". Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling (A-0511, E:6).
Foto av perspektivtegning av Torgallmenningen. Arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerutkast «Jeg tok min nystemte». Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling (A-0511, E:6).

Konkurranseinnbydelsen ble annonsert 1. oktober 1918, og innleveringsfristen ble satt til 31. desember. Oppgaven var å gi kunstnerisk uttrykk for det særegne ved byens forretningsstrøk, legge til rette for praktisk bruk og gi plassen et stedegent preg knyttet til Bergens eldre arkitektur. Det var krav om at arkadene mot øst skulle beholdes, noe som fikk grunneierne til å reagere kraftig. Fasadekomiteen, som besto av arkitekt Georg Greve, formann ingeniør Johan Irgens, konservator Einar Lexau og arkitekt Kaspar Hassel, skulle være jury.

Deltagelsen i konkurransen var liten. Det kom bare inn 10 bidrag, noe som kan skyldes at mange boikottet konkurransen eller syntes den var uinteressant. Juryens bedømmelse forelå 11. april 1919: 1. premie ble tildelt arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus fra Kristiania. Utkastet viser bygningsfasader i en slags nyrenessanse /nybarokk stil med sammenhengende arkader i 1. etasje og kraftig dekorerte vindusrammer i 2. etasje. Etasjene over hadde glatte veggflater og på toppen glatte tak med rader av takarker. På enden er byggene dekorert med høye trappegavler. Selve plassen ble utstyrt med en frittstående bygning mot øst og mot vest to søyler. I midtaksen var det plassert brede trottoirer og steinterrasser som skulle beplantes.

Foto av tegning av plassgulvet på Torgallmenningen. Arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerutkast. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511, E:6).
Foto av tegning av plassgulvet på Torgallmenningen. Arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerutkast. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511, E:6).

Juryen mente at premievinnerne i samråd med kommunen burde få i oppdrag å utarbeide tegninger til plassens utstyr, dekke, lykter, frittstående avslutninger. Dette ble vedtatt av formannskapet 2. juli 1919, men det ble tatt forbehold om de frittstående bygningene på plassen. Grunneierne derimot var negative til hele utkastet. Konkurransen løste lite og det var bare gateplanen som ble fulgt. Terrassene ble imidlertid vedtatt fjernet i 1937.

Se Bergensbrannen 1916 – en oversikt, Reguleringskonkurransen om brannstrøket 1916, Reguleringsplanen for brannstrøket 1916, Bebyggelsesplanen for brannstrøket 1916, Arkitekt Finn Berners plan for Torgallmenningen og Gjenoppbyggingen av Torgallmenningen.

Se ellers vår nettutstilling Byen som reiste seg fra ruinene. 

Hvor

Mesteparten av materialet etter arkitektkonkurransen har trolig gått tapt, men det er noe dokumentasjon om konkurransen spredt i ulike arkiver som arkivene etter Tilsynsrådet for byens utseende, Reguleringsvesenet, Bygningssjefen, Rådmannen for 4. avdeling, Rådmannen for 2. avdeling og Bergen formannskap.

 

Hvilke opplysninger

Foto av fasadetegninger på Torgallmenningen. Arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerutkast. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511, E:6).
Foto av fasadetegninger på Torgallmenningen. Arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus sitt vinnerutkast. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511, E:6).

I arkivet etter Tilsynsrådet for byens utseende er det opplysninger om selve konkurransen og diverse korrespondanse med prisvinnerne, arkitektene Nils W. Grimnes og Egil Haanshus. I arkivet etter Rådmannen for 2.avdeling er det bl.a. kopier av korrespondanse med Fasadekomiteen eller senere Tilsynsrådet for byens utseende. I arkivet etter Bergen formannskap er det bl.a. vedtak om utlysning av en arkitektkonkurranse og i arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling er det en innbydelse til konkurransen og kopier av vinnerutkastet og to andre premierte utkast.

 

Lister og referanser

 • BBA-A-003 Bergen formannskap
 • BBA-A-0435 Tilsynsrådet for byens utseende
 • BBA-A-0160 Tilsynsrådet for byens utseende
 • BBA-0511 Rådmannen for 4.avdeling
 • BBB-A-0967 Reguleringsvesenet
 • BBA-A-0246 Kartsamling fra flere etater

 

Litteratur

 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Bergen 1958.
 • Indahl, Trond, Torvanger, Åse Moe, Hofstad, Erlend og Valand, Espen: Hus i Bergen. Bergen 2005.
 • Teknisk Ukeblad nr.17, 1919.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *