Hva

Markeveien før brannen. Foto: C. A. Erichsen. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967/T-0129).
Markeveien før brannen. Foto: C. A. Erichsen. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967/T-0129).

Om ettermiddagen 15. januar 1916 ble Bergen rammet av en av de største bybrannene i moderne tid. Brannen brøt ut i en sjøbod ved Murallmenningen og spredte seg over hele sentrum mellom Vågen, Rådhuset og Engen. Brannvesenet gjorde en formidabel innsats for å slukke brannen, men den kraftige vinden gjorde arbeidet svært vanskelig. Etter ti timers innsats var brannen endelig slukket. Da lå hele det sentrale forretningsstrøket i Bergen i ruiner.

Skadeomfanget var enormt. To mennesker døde, 380 bygninger brant ned, ca. 3000 mennesker mistet hjemmene sine og en rekke arbeidsplasser gikk tapt. Umiddelbart etter brannen ble det satt i gang et storstilt hjelpearbeid for å skaffe alle husløse mat, klær og et sted å bo. De som ikke kunne bo hos slektninger og venner ble innlosjert i byens forsamlingslokaler, men etter hvert ble det også igangsatt bygging av boligbrakker. I sentrum ble det reist forretningsbrakker hvor brannrammede forretninger og kontorer kunne leie lokaler.

Brannen fikk stor oppmerksomhet også i utenlandsk presse. Her på forsiden i en italiensk avis. Bergen Byarkivs småtrykksamling (A-2809)
Brannen fikk stor oppmerksomhet også i utenlandsk presse. Her på forsiden i en italiensk avis. Bergen Byarkivs småtrykksamling (A-2809)

Strøket som brant ned hadde en sammensatt karakter, men på baksiden av Torgallmenningen var det bebyggelse med nærmest middelaldersk struktur med små hus plassert hulter til bulter langs trange smug. De to hovedgatene Strandgaten og Markeveien var for smale for all trafikken og det manglet viktige kommunikasjonslinjer i byen. De kommunale myndighetene ønsket derfor å gjenoppbygge et nytt, moderne og funksjonelt sentrum, men med et «bergensk preg».

Det ble investert mye for at det nye sentrumsområdet skulle bli så vellykket som mulig. Kommunen sikret seg eiendomsretten til alle de private tomtene i strøket, det ble arrangert en stor skandinavisk reguleringskonkurranse og det ble utarbeidet en bebyggelsesplan som skisserte hvordan alle husene skulle se ut. Utformingen av byens storstue, Torgallmenningen voldte mye bry. Her måtte man gå flere runder. Det ble først arrangert arkitektkonkurranse, men til slutt ble det engasjert en arkitekt til å tegne alle bygningsfasadene langs plassen.

Brannstrøket ca. 1920 med nye gater og forretningsbrakker. Svaneapoteket i Strandgaten er under bygging. Arkivet etter Stadsingeniøren. (A-0193, Ua:5)
Brannstrøket ca. 1920 med nye gater og forretningsbrakker. Svaneapoteket i Strandgaten er under bygging. Arkivet etter Stadsingeniøren. (A-0193, Ua:5)

Utover på 1920- og 1930-tallet begynte det å reise seg en ny by – den byen vi kjenner i dag. På grunn av den økonomiske krisen på 1920-tallet trakk utbyggingen i langdrag, noe som reflekteres i arkitekturen. Her er flotte representanter for både nybarokk, nyklassisisme og funksjonalisme. Selv om arkitekturen ikke er så enhetlig som man opprinnelig hadde tenkt, ble hovedtrekkene i reguleringsplanen fulgt. Brannstrøket fremstår derfor likevel som et enhetlig sentrumsområde og er et tidstypisk og vellykket eksempel på datidens byplanlegging hvor det er lagt vekt på både funksjonalitet, estetikk og opplevelse.

Se ellers vår nettutstilling, Byen som reiste seg fra ruinene. 

 

Hvor

Utkast til reguleringsplan for Bergen sentrum datert 22. september 1916 og signert Albert Lilienberg og Georg Greve. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Tilv.u.nr., mappe merket C5)
Utkast til reguleringsplan for Bergen sentrum datert 22. september 1916 og signert Albert Lilienberg og Georg Greve. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Tilv.u.nr., mappe merket C5)

Bergen Byarkiv har en rekke arkiver som inneholder opplysninger om brannen, opprydningen etterpå, hjelpearbeidet i forhold til de brannlidte, reguleringsarbeidet og gjenoppbyggingen av et nytt sentrum. I anledning 100-årsmarkeringen for bybrannen i 2016 har vi skrevet flere artikler i oVe om bybrannen og om hva vi har av arkivmateriale og opplysninger knyttet til ulike emner. Her er oversikt over artiklene:

Om brannen

Se artiklene Bybrannen 15. – 16. januar 1916 og Brannstrøket fra 1916.

Om hjelpearbeidet

Se artiklene Hjelpearbeidet etter 1916-brannen, Boligbrakkene etter 1916-brannen og Forretningsbrakkene etter 1916-brannen. Opplysninger om kommunale administrasjoner som arbeidet med boligformidling og brakkebygging for husløse finnes i artiklene Husvillekomiteen og Boligrådet

Flyfoto av deler av det gjenoppbygde strøket: Torgallmenningen og aksen Ole Bullsplass - Lille Lungegårdsvann. Foto: Widerøe. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967/T-0129).
Flyfoto av deler av det gjenoppbygde strøket: Torgallmenningen og aksen Ole Bullsplass – Lille Lungegårdsvann. Foto: Widerøe. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967/T-0129).

Om forberedelsene til regulering

Se artiklene Ekspropriasjonene i brannstrøket 1916, Skjønnskommisjonen for bygningssaker og Tomtefordelingen i brannstrøket 1916.

Om regulering og arkitektur

Se artiklene Reguleringskonkurransen om brannstrøket 1916, Reguleringsplanen for brannstrøket 1916, Bebyggelsesplanen for brannstrøket 1916, Arkitektkonkurransen om Torgallmenningen i 1918, Arkitekt Finn Berners plan for Torgallmenningen og Fasadekomiteen for brannstrøket/Tilsynsrådet for byens utseende.

Om gjenoppbyggingen

Se artiklene Gjenoppbyggingen av brannstrøket 1916 og Gjenoppbyggingen av Torgallmenningen etter bybrannen 1916.

 

Hvilke opplysninger

Se de enkelte artiklene listet opp over.

 

Klausulering og tilgang

Materialet er i hovedsak fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen, men det kan være enkelte restriksjoner for bruk av privatarkiver. Se de enkelte artiklene.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

 

Litteratur

En sentral kilde er:

 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Bergen 1958.

Se ellers de enkelte artiklene.

 

Lister og referanser

Listen under viser noen av arkivene hvor det finnes dokumentasjon om brannen og gjenoppbyggingen. Se ellers Lister og referanser i de enkelte artiklene.

 • BBA-A-1181 Brannvesenet
 • BBA-A-0193 Stadsingeniøren
 • BBA-A-0967 Reguleringsvesenet
 • BBA-A-1673 Vann og kloakkvesenet
 • BBA-A-1674 Veivesenet
 • BBA-A-0430 Bygningssjefen
 • BBA-A-0175 Skjønnskommisjonen for bygningssaker (1916-1970)
 • BBA-A-0160 Rådmannen for 2. avdeling
 • BBA-A-0511 Rådmannen for 4. avdeling.
 • BBA-A-0001 Kemneren
 • BBA-A-0661 Tomtefordelingskomiteen
 • BBA-A-0003 Bergen formannskap
 • BBA-A-1454 Hjelpekomiteen for brannlidte 1916
 • BBA-A-2695 Byggprosjektavdelingen
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *